เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียด เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมสำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ  ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา  ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่านอื่น ๆ 


วัตถุประสงค์ 1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

               2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

              3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้รับฟังการนำเสนอ 


เนื้อหาหลักสูตร

  หลักการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ

            แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ

            ปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเสนองาน

            หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

  เทคนิคการเตรียมการ เพื่อการนำเสนอที่ดี (Preparation)

             คำถามเพื่อการเตรียมการนำเสนอ

             ศึกษาผู้ฟัง

             ข้อมูล : ประเด็นหรือข้อมูลต่างๆ ที่ควรมีในการนำเสนองาน – รายงาน- การจัดการปัญหา

             การวางโครงสร้าง(Structure) และการกำหนดหัวข้อในการนำเสนอ

                         รูปแบบต่าง ๆ ในการนำเสนองาน / ข้อเสนอในการทำงาน-จัดการปัญหา

  การจัดลำดับเนื้อหา

                                กล่าวนำเรื่อง

         การเรียบเรียงเรื่องราวสาระสำคัญ

         บทสรุปเพื่อตอกย้ำความคิด และ การดำเนินการต่อไป

         ขั้นตอนการนำเสนอให้กระชับและตรงประเด็น

             การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนอ โดยใช้หลัก 4C 1 A

             เตรียมการใช้บันทึก

             การใช้สื่อในการนำเสนอและทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (visual aids)

               ฝึกปฏิบัติ เตรียมการนำเสนอ จัดระเบียบ และเรียบเรียงเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ

                                                                       How to organize and develop a talk

  การนำเสนอ (Delivery)

             การสร้างความกล้า…ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน

             สังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม

             การพูดให้เกิดผล… “Stand up and Speak out”

  คุณภาพแห่งการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารที่ประทับใจ

  การเลือกใช้คำพูด และภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง

  จังหวะและรูปแบบการพูด

  เทคนิคการพูดจูงใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

             ภาษาท่าทางที่เหมาะสมในการนำเสนอ “ท่าทาง – สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ”

             เทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน

             การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า จากผู้ฟังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

                                   ฝึกปฏิบัตินำเสนอ


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท ( บวก VAT 7% = 3,745 บาท )

          ราคาสมาชิก 3,000 บาท ( บวก VAT 7% = 3,210 บาท )


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4724

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 12 ก.พ. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมล: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • LINE Id: @trainingbymotiva

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

เรียนการทำผลิตภัณฑ์ Whitening Cream...

เรียนการทำผลิตภัณฑ์ Whitening Cream...

สอบถามกับผู้จัดอบรม
สอบถามกับผู้จัดอบรม
สถาบันเวชศาสตร์ความง...
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen...

เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen...

อ ที่ 26 ก.พ. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน...

EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน...

พ ที่ 21 ต.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...