Hand-on workshop : Windows Server 2016 Storage and Compute [MCSA 70-740]

รายละเอียด Hand-on workshop : Windows Server 2016 Storage and Compute [MCSA 70-740]

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมระยะเวลา 2 วัน (16 ชั่วโมง)

Windows Server 2016 ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน data center มาจาก Microsoft Azure data center ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยน data center หรือ private cloud ของเราให้กลายเป็น data center ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม และมีเสถียรภาพสูง

Hand-on workshop MCSA 70-740 มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยี software-defined storage, compute (virtualization), และ high availability (Failover clustering) ใน Microsoft Windows Server 2016 รวมถึงการติดตั้ง ดูแล และ monitor Windows Server ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ทำความเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์ ข้อจำกัด workaround และทางเลือกต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้าง บริหารจัดการ data center ที่มีโครงสร้างพื้นฐานมาจาก Hyper-V, Failover Cluster, และ low-cost storage ได้ด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ


ลักษณะการเรียนการสอน
ลักษณะของ Hand-On Workshop จะไม่เหมือนกับหลักสูตร Microsoft Official Curriculum (MOC) ที่ประกอบไปด้วยทฤษฎี 60-70% และ hand-on lab 30-40% แต่ในทางกลับกัน เนื้อหาจะเป็น real-world scenario labs ถึง 70-80% โดยเนื้อหาด้านทฤษฎีจะลดลงเหลือเพียง 20-30% ที่จะกระชับ สรุปสิ่งที่จำเป็น ข้อควรระวัง และ best practices ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ: ด้วยเวลาที่มีจำกัด จึงเกรงว่าเราจะควบคุมเนื้อหาและเวลาไม่ได้ ดังนั้นการเรียนจึงถูกออกแบบใหม่ เป็น block ๆ ละ 50 นาที สำหรับ Lecture และ Lab ในแต่ละหัวข้อ โดยมีเวลาพัก 5-10 นาทีสั้นๆ ในแต่ละชั่วโมงครับ


เหมาะสำหรับ
คนทำงานและผู้สนใจในเทคโนโลยี software-defined storage, compute (virtualization), และ high availability (Failover clustering) ใน Microsoft Windows Server 2016 รวมถึงการติดตั้ง ดูแล และ monitor Windows Server


ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
***ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ทำงานกับ Windows Server มาอย่างน้อย 6 เดือน


เนื้อหาประกอบไปด้วย
Day 1
    Install windows Severs in host and compute environments
    Implement storage solution  
    Implement Hyper-V
    Lab 1-7

Day 2
    Implement Windows containers
    Implement high availability
    Maintain and monitor server environments
    Lab 8-14


ข้อมูลอื่นๆReal-World Scenario Labs
Day 1
Lab 1: Install and Manage Windows Server 2016 (10:00 AM - 10:50 AM)

    Install Windows Server 2016
    Install and configure Windows Deployment Services (WDS)
    Manage Server remotely with Remote PowerShell, Server Manager, and MMC
    Install Nano Server


Lab 2: Implement Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) (11:00 PM - 11:50 PM)

    Test Push DSC
    Create a pull DSC server
    Deploy Desired State Configuration (DSC) to server farms
    Implement DSC reporting

Lab 3: Roles and Server Migration (13:00 PM - 13:50 PM)

    Migrate file server to Windows Server 2016
    Install and configure Hyper-V host
    Perform physical-to-virtual VM migration with Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC)


Lab 4: Implement Windows Activation (14:00 PM - 14:50 PM)

    Implement Key Management Services (KMS), Active Directory-Based Activation (ADBA), and Active Directory Virtual Machine Activation (AVMA)
    Running Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit to assess your current environment

Lab 5: Implement iSCSI Storage (15:00 PM - 15:50 PM)

    Configure iSCSI target and initiator
    Configure Internet Storage Name Services (iSNS)
    Configure Multipath I/O (MPIO)


Lab 6: Manage Storage Spaces, corporate file shares, and Data Deduplication (15:00 PM - 15:50 PM)

    Create a storage pool
    Create a storage spaces with resiliency
    Create corporate file shares
    Implement Data Deduplication

Lab 7: ImplementStorage Replica and Hyper-V Replica (17:00 PM - 17:50 PM)

    Configure Storage Replica
    Implement Hyper-V Replica


Day 2
Lab 8: Create and manage Windows Containers (10:00 AM - 10:50 AM)

    Create and manage Windows Containers

Lab 9: Create Scale-out File Server (SoFS) Cluster (11:00 PM - 11:50 PM)

    Create Clustered Storage Pool
    Create Clustered Storage Spaces
    Create Clustered Shared Volumes (CSVs)
    Implement Scale-out File Server (SoFS) Cluster


Lab 10: Create and Manage Hyper-V Cluster (13:00 PM - 13:50 PM)

    Create Hyper-V Cluster
    Create Clustered VMs
    Manage High Availability VMs
    Create VHD Set for Guest clustering


Lab 11: Manage Failover Clustering and Network Load Balancing (NLB) (14:00 PM - 14:50 PM)

    Manage Failover Cluster and VM resiliency
    Implement Cluster Aware Updating (CAU)
    Implement Network Load Balancing (NLB)

Lab 12: Implement 3-node Hyper-converged Cluster (15:00 PM - 15:50 PM)

    Implement 3-node Hyper-converged Cluster
    Manage Hyper-converged Cluster


Lab 13: Implement 2-node Hyper-converged Cluster (16:00 PM - 16:50 PM)

    Implement 2-node Hyper-Converged Cluster
    Configure Hyper-V Replica Broker


Lab 14: Maintain and Monitor Windows Server 2016 (17:00 PM - 17:50 PM)

    Implement Windows Server Update Services (WSUS)
    Backup and restore Hyper-V VM, and file server
    Performance monitoring Windows Server 2016


ผู้สอน I  คุณจักรพงศ์ ชมกลิ่น Microsoft Certification : MCSEs/MCT (Linkedin)
อุปกรณ์การเรียน | ผู้เรียนจำเป็นต้องนำ Laptop/notebook ส่วนตัวมาด้วย (ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ) เพื่อทำ Lab ทั้งหมดใน Azure
ตารางเรียน I วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ 20 พ.ค 2561 เวลา 9:30 - 17:30 น. 

ราคา | ทั้งหลักสูตร 5,750 บาท (ราคายังไม่รวม Vat 7%)
สถานทีีเรียน |  Starbuck Coffee สวนเพลิน ถนนพระราม 4 ตรงข้ามช่อง 3
แผนที่http://bit.ly/2uXxbMK


( รับจำนวน 10 ท่านเท่านั้น  )
ท่านใดต้องการใบกำกับภาษีเพื่อขอเบิกบริษัทฯ สามารถแจ้งได้นะคะ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 19 พ.ค. 2018 - อาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2018 09:30 - 17:30 น. Starbuck Coffee สวนเพลิน ถนนพระราม 4 ตรงข้ามช่อง 3

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คุณจักรพงศ์ ชมกลิ่น Microsoft Certification : MCSEs/MCT (Linkedin)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท อิน เดอะ คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • เบอร์มือถือ: 081 919-0291
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: narissada@inthecloud.co.th
  • เว็บไซต์: http://www.inthecloud.co.th
  • LINE Id: Narissada.A

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ