อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) : 

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้... 

    +  ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการHORENSO 

    +  ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม 

    +  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมท่านอื่น 


== อบรมใน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.) สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26 == 

 

หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline) :  


+ ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน 

 

+ วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 

+ ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น 

 

+ 3 เสาหลัก HORENSO 

 

      > Houkuoku การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 

      >  Renraku การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

     > Soudun การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน 

 

+ หัวใจสำคัญของ HORENSO 

      >ตามสายบังคับบัญชา        >ตรงไปตรงมา        

      >ตามข้อเท็จจริง                >รวดเร็ว 

       >ครอบคลุม ทั่วถึง              >ราบรื่น        

       >ต่อเนื่อง                         >ให้เกียรติ 

       >เป็นมิตร 

 

+ การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน 

 

+ ถาม-ตอบ เพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร 

 

----------------------- 

 

วิธีการเรียนรู้ :  

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม  

- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  

พนักงานทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร 

 

วิทยากร :  

อาจารย์ สานุพันธ์ ใบศรี  

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ  

 

ค่าบริการอบรม :   3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)  

 

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!  

 

วิธีการชำระเงิน :  

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด  

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"  

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

หมายเหตุ :  

- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน  

 

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ :  

# คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรืออีเมล์ที่ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact  

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th  

 

 ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2019 09:00 - 16:30 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ - ถ.สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: htttp://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha