การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ Excel Advanced

รายละเอียด การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ Excel Advanced

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมสำหรับ บุคลากรในองค์กรที่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการทำงาน

วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด

หัวข้อการอบรม

การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

การจัดการไฟล์ข้อมูล และการสร้างความปลอดภัยให้กับ Worksheet/WorkBook

การตบแต่ง Worksheet แบบอัตโนมัติด้วย Conditional Formatting & Table

เทคนิคการกรอกข้อมูล & Shortcut Key

เทคนิคจัดการกับข้อมูลที่ซ้ำด้วย Remove Duplicates

การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วย Data Validation

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันและเวลา NOW, TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวเลขและการกำหนดเงื่อนไข SUM, AVERAGE, MAX, MIN, LARGE, SMALL, BAHTTEXT,   COUNT, COUNTA, COUNTIF, SUMIF 

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล LOOKUP, VLOOKUP, OFFSET, INDIRECT

การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table & Pivot Chart

การรวมข้อมูลด้วยค้าสั่ง Consolidate

การสร้างกราฟ

การสร้างกราฟแนวโน้มข้อมูลด้วย Trend Line

การซ่อนและแสดงสูตร

การดูข้อผิดพลาดของสูตรคำนวณ (Locate Errors in Formulars)

การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulars)

การเชื่อมโยงเซลข้อมูลระหว่าง Worksheet/Workbook

การสร้างและแก้ไข HyperLink - การจัดการหน้ากระดาษ

การใช้งานโปรแกรมบนระบบ Cloud (ต้องใช้ Internet) - การเปรียบเทียบ Microsoft Office 2003 – 2013


*** ทุกหัวข้อมี Workshop สำหรับการฝึกปฏิบัติ 

(กรุณานำ Notebook ที่มีโปรแกรม MS Office  version ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไป  มาในวันอบรมด้วยค่ะ)


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท ( บวก VAT 7% = 4,066 บาท )

                  ราคาสมาชิก 3,300 บาท ( บวก VAT 7% = 3,531 บาท )


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=38202

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวา


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมล: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • LINE Id: @trainingbymotiva

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ