ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
การมอบหมายและติดตามงานอย่างทรงประสิทธิผล (Effective Delegations)

การมอบหมายและติดตามงานอย่างทรงประสิทธิผล (Effective Delegations)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม    การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องหมั่นทบทวนหลักการบริหารจัดการและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และอาศัยการวางแผนปฏิบัติงานที่ดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาระดับกลางถึงระดับต้นที่จะต้องนำเอาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับต้องมีความสามารถในการมอบหมายและติดตามงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล


    หัวข้อเรียนรู้ :

 • บทบาทของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน
 • คุณค่าของการมอบหมายและติดตามผลงาน
 • งานอะไรบ้างที่ควรและไม่ควรมอบหมาย
 • แนวทางการมอบหมายงานตามสไตล์การทำงานของลูกน้อง 4 แบบตาม DISC และช่วงวัย
 • การสื่อสาร (พูดและฟัง) สำหรับการมอบหมายงานที่ได้ผลที่หัวหน้าต้องรู้ให้ได้
 • เทคนิคการควบคุมและติดตามงาน
 • การกระตุ้นให้ลูกน้อง/ลูกทีมทำงานที่มอบหมาย
 • การจัดการปัญหาพฤติกรรมลูกน้อง
 • ประเด็นและความผิดพลาดที่มักพบและข้อควรระวัง

    ------------------------------------------------------------

    วิธีการเรียนรู้ :

 • บรรยายอย่างย่อและซักถาม
 • อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • กิจกรรมเสริมมุมมอง
 • บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ

    ------------------------------------------------------------

    วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 

    วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร 

    ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

    ------------------------------------------------------------

    กลุ่มเป้าหมาย : 

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME - ผู้จัดการทุกสายงาน - หัวหน้างานทุกสายงาน - ผู้สนใจทั่วไป  


ข้อมูลอื่นๆค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!     


วิธีการชำระเงิน :  1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด 

                    2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”  **นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**   


หมายเหตุ :  – ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

             – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com  (ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  => คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th  


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 3 พ.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมิน ซิตี้ โฮเต็ล (Jasmine City Hotel) สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Professional Training and Consultancy
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธาสินี
 • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 092-431-6631
 • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.ptc.in.th
 • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha