อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า...ชนะในสถานการณ์   “2 ต” โต้แย้ง – ต่อรอง 28 พฤษภาคม 2562

กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า...ชนะในสถานการณ์ “2 ต” โต้แย้ง – ต่อรอง 28 พฤษภาคม 2562

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ …. เพื่อ ให้พนักงานขายและทีมงานขาย

เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์..... การโต้แย้ง และ การต่อรอง ของลูกค้า

พัฒนา ทัศนคติที่ถูกต้อง และเทคนิควิธีในการปฏิบัติที่จะชนะใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ได้

เพิ่มเติม ทักษะ ด้วยการฝึกฝน ในแต่ละขั้นตอนและวิธีการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า

เสริมสร้าง ความมั่นใจ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสถานการณ์วิกฤต เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างธุรกิจ - ยอดขาย

   

 เ นื้ อ ห า ห ลั ก สู ต ร / Topics

ระบบการขายที่สอดคล้องกับการตัดสินใจของลูกค้า

ความแตกต่างและสิ่งที่ควรพิจารณาในสถานการณ์... การโต้แย้ง และ การต่อรอง ของลูกค้า

การรับมือกับการโต้แย้งของลูกค้า

     1. ทัศนคติต่อข้อโต้แย้ง “จะเผชิญกับข้อโต้แย้งอย่างไร..ให้ใจของนักขาย…ยังสู้ต่อไป”

     2. จิตวิทยาและแนวทางการวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง (คำพูด และ “ความหมายแท้จริง”)

     3. หลักปฏิบัติสลายข้อโต้แย้ง

                     ใช้เครื่องกรองและเครื่องแปลง

                     ตอบข้อโต้แย้งต่าง

                               ข้อโต้แย้งทั่วไป  ข้อโต้แย้งเฉพาะ

     4. เทคนิคเฉพาะในการจัดการกับข้อโต้แย้ง

ศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย

     1. ปัจจัยสำคัญในการต่อรองกับลูกค้า

     2. ศิลปะการเจรจาต่อรอง…ข้อสำคัญควรแก่การเรียนรู้

          “วิธีเจรจาให้เป็นต่อ และ ต่อรองอย่างไม่เป็นรองใคร”

     3. กระบวนการเจรจาต่อรอง…. 4 ช่วง ของ 8 ขั้นตอน

     4.. ชนะ - ชนะ ทั้งคู่ มีความสุขทั้ง 2 ฝ่าย คือ เป้าหมายสูงสุด


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท ( บวก VAT 7% = 4,066 บาท )

                ราคาสมาชิก 3,300 บาท ( บวก VAT 7% = 3,531 บาท )


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4703

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 28 พ.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha