พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล  9 พฤษภาคม 2562

การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล 9 พฤษภาคม 2562

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง

                     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน


หัวข้อการอบรม

      การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่าย

      การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

      การบริหารลูกหนี้และการให้สินเชื่อ (เงินสด VS สินเชื่อ)

      การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงกิจการ

      นโยบายการบริหารสินเชื่อ/ลูกหนี้สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน

      ฝ่ายขายกับบทบาทในการหาข้อมูล/เร่งรัดหนี้สิน

      เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์

      การทวงหนี้ทางจดหมาย การทำหนังสือทวงหนี้

      บริการหน่วยงานและบุคคลที่สามในเรื่องลูกหนี้และการทวงหนี้

      จริยธรรมและมารยาทในการทวงหนี้

รายละเอียดกิจกรรม

     1. วางแผนการบริหารหนี้ขององค์กรคุณ

     2. ทบทวนร่างหนังสือทวงหนี้/บททวงหนี้เพื่อการใช้งานจริง


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

                ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4756

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha