อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
การวางแผนกำลังคนสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  (Workforce Planning for Professional HR)

การวางแผนกำลังคนสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Workforce Planning for Professional HR)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล :  

หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) กันอย่างมาก การวางแผนกำลังคนเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะต้องทำก่อนที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงาน และไปบริหารกำลังคนโดยวิธีการอื่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ มุ่งปูพื้นฐานเรื่องการวางแผนกำลังคนให้กับนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักกับงานวางแผนกำลังคนทั้งในองค์กรธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการและการค้าที่จะต้องควบคุมต้นทุนด้วยการวางแผนและวางแผนกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

ทำไมองค์กรในโลกธุรกิจ 4.0 จึงต้องวางแผนกำลังคน        

     > กิจกรรมระดมสมอง : สำรวจความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารกำลังคน พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร         

     > ถาม-ตอบ : บทบาทของคนทำงาน HR ในการบริหารกำลังคนที่องค์กรคาดหวัง พร้อมมุมมองจากวิทยากร   

 

การวางแผนกำลังคือ (workforce Planning) คืออะไร  

     >   การวางแผนกำลังคนในมุมมองของนักวิชาการและองค์กรที่ปรึกษา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร   

         - กิจกรรมสำคัญของการวางแผนกำลังคน   

         - งานวางแผนกำลังมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร    

          - กรณีศึกษา : การวางแผนกำลังคนขององค์กรตัวอย่าง 

 

กระบวนการวางแผนกำลัง (Workforce Management Process)     

          - วิเคราะห์อัตรากำลังปัจจุบัน (Analyzing Current Human Resource)            

          - การทบทวนการใช้กำลังคน (Reviewing Employee Utilization)    

          - พยากรณ์อุปสงค์กำลังคน (Forecasting the Demand for Employees)    

          - พยากรณ์อุปทานกำลังคน (Forecasting Supply)    

          - การกำหนดและใช้กลยุทธ์ด้านกำลังคน (Design & Implement Strategic Manpower Planning)  

 

เงื่อนไขที่จะช่วยทำให้การวางแผนกำลังคนและบริหารกำลังคนประสบความสำเร็จ   

          -  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวางแผนกำลังคน   

          -  การสื่อสารงานวางแผนกำลังคนกับหน่วยงานต่าง ๆ   

          -  การตั้งคณะกรรมการวางแผนกำลังคนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน   

          -  การออกแบบแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง   

          -  เรื่องที่ HR เท่านั้นควรรู้   

          -  ความรู้และทักษะของคนทำงาน HR ที่จะวางแผนกำลังคนและบริหารกำลังคนได้อย่างมืออาชีพ    

          -  เรื่องที่ต้องระวังเมื่อต้องดำเนินการวางแผนกำลังคน เป็นต้น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และคำแนะนำในการเรียนรู้ต่อยอด     

     + สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ   

 

————————————————  

 วิธีการเรียนรู้ :  

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม  

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ  

 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)  

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!  

 

วิธีการชำระเงิน :  

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด  

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”  

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**  

 

หมายเหตุ :  

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน  

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน  

 

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com (ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)  

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : => คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 29 ม.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธาสินี
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http;//www.ptc.in.th
  • Line Id: ptcccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ