หลักสูตร...ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 20 ก.พ. 63)

หลักสูตร...ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 20 ก.พ. 63)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

20 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหคุผล

        ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ความคิดเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับความจำ เมื่อเราเริ่มคิด เริ่มจดจำรายละเอียดในการทำงานและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ความคิดและความจำที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ทั้งด้านการพัฒนาการทำงานรวมถึงการแก้ไขปัญหา และการบริหารงานขององค์กร

       หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กรและตัวท่านเอง 


หัวข้อการอบรม

Module 1: ความคิด

1. ความสำคัญของความคิด

2. ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานในการทำงานยุคปัจจุบัน

3. รูปแบบการพัฒนาทางความคิด

• คิดบวก / คิดลบ

• คิดเป็น / คิดไม่เป็น

• คิดกลยุทธ์ / คิดวางแผน / คิดปฏิบัติงาน

4. ทักษะการปลดล็อกความคิดในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

5. เทคนิควิธีการปลดล็อกความคิด เพื่อวิเคราะห์การทำงานให้เร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง

6. ตัวอย่างการนำความคิดไปใช้

• การลดข้อผิดพลาด

• การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

7. กิจกรรม การนำความคิดไปใช้ในการทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน

8. กิจกรรม ปลดล็อกความคิด

Module 2 : ความจำ

9. ความสัมพันธ์ของ “ความจำ” กับ “ความคิด”

10. กระบวนการเรียนรู้และจดจำ

11. เทคนิคการพัฒนาและฝึกฝนความจำ

• สังเกต

• ถาม

• ทวน

12. กิจกรรมทดสอบความจำ

13. กิจกรรมฝึกความจำ

14. สรุป คำถาม และ คำตอบข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th  
อีเมล์: hipotraining@gmail.com  
ไอดี ไลน์: hipotraining 
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining  ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์/บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณมีนา
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-615-4477-8
  • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://hipotraining.co.th/
  • Line Id: hipotraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ