อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน”  ภาษาไทย

สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน” ภาษาไทย

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการอบรม (Course outlines)

1. ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนรายงานเชิงธุรกิจ

2. การย่อความ และสรุปความ

 การตีความ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิธีการย่อความและสรุปความ

3. การเขียนรายงานแบบต่าง ๆ

 รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานที่ดี

 การเขียนรายงานทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น รายงานกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า รายงานแสดงความคิดเห็น และรายงานการประชุม

 ข้อควรพิจารณาก่อนนำเสนอรายงานตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 6 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. Arize Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha