อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการสัมมนา

• คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)

• หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)

• ลำดับความสำคัญในการคำนวณ

• การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!

• การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงในสูตรคำนวณ

• ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน

• ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนสูตร Excel

• กลุ่มฟังก์ชันด้านการคำนวณ (ใช้เพื่อการคำนวณทั่วไป การระบุเงื่อนไขในการคำนวณ)

o การหาผลรวม เช่น SUM, SUMIF, SUMIFS

o จำนวนเต็มและทศนิยม เช่น INT, ROUND, CEILING, FLOOR

• กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ (ใช้เพื่อนับจำนวนรายการข้อมูลตามเงื่อนไข และการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหามูลค่าที่สูงหรือต่ำตามที่ต้องการ)

o การนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK

o การจัดลำดับ เช่น MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL

• กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร (ใช้ฟังก์ชันกลุ่มนี้เพื่อทำการปรับแต่งหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ข้อมูลเดิมในตารางอาจเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นระเบียบ ตลอดจนการทำให้ชื่อรายงานต่างๆ ปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ)

o แปลงตัวเลขและข้อความ เช่น BAHTTEXT, TEXT

o ค้นหาและแทนที่ข้อความ เช่น FIND, SEARCH, SUBSTITUTE

o ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID

o อื่นๆ เช่น LEN, TRIM, CODE, CHAR

• กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา (เพื่อสร้างระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามจริง การระบุวันที่เป็นวันทำงานหรือวันหยุด เพื่อให้งานเอกสาร แบบฟอร์ม ตลอดจนการคำนวณต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ)

o ทำความเข้าใจกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel

o วันที่ เช่น DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY

o เวลา เช่น TIME, NOW

• กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบ (การสร้างเงื่อนไชในการคำนวณและการประมวลผล)

o สร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น IF

o การตรวจสอบประเภทของข้อมูล เช่น IS-Function

• กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในงานฐานข้อมูล (การใช้ Excel เพื่อการจัดการฐานข้อมูล)

o ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH

• ฯลฯ

หมายเหตุ

• ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน (09:00-16:00 น. โดยประมาณ)

• ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยใช้ตัวอย่างจากงานจริง ภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดของวิทยากรและทีมงาน

• เหมาะกับทุกคน ทุกอาชีพ ที่ต้องทำงานกับ Excel และต้องการใช้ Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• วิทยากรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหาในการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานจริง ระยะเวลา และความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. Arize Bangkok Hotel Sukhumvit 26 (BTS พร้อมพงษ์)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: PTS Training
  • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
  • เบอร์มือถือ: 086 892-9330
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: ptstraining3@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptstraining.co.th
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

หลักสูตร Data Visualization and Visual Analytics w...

หลักสูตร Data Visualization and Visual Analytics w...

ส ที่ 25 พ.ค. 19
The Connecion Semina...
คุณธเรศ ศุภดล / Data...
Facebook Ad: Intermediate Level

Facebook Ad: Intermediate Level

ส ที่ 9 มิ.ย. 18
JOINT Cafe & Workspa...
UNBOX
Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business ...

Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business ...

ศ ที่ 30 ส.ค. 19
Microsoft อาคาร CRC ...
บริษัท เทคคอนส์บิส จ...
Facebook Ad For Beauty Business

Facebook Ad For Beauty Business

อา ที่ 17 มิ.ย. 18
JOINT Cafe & Workspa...
UNBOX/คุณวณิชชา วรรค...