อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”

ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

 1. บทบาทและคุณสมบัติของการเป็นโค้ช (Coach) ที่ดี

      ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” สอนคนให้ทำงานเป็น...มีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

      ลักษณะที่ดีและควรหลีกเลี่ยงของการเป็นผู้สอน (Coach) อย่างมืออาชีพ

      ข้อควรทำและข้อห้ามสำหรับโค้ช

 2. เทคนิคและขั้นตอนการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

      ทำความเข้าใจคนเรียนเพื่อที่จะทำการสอนและแนะนำได้อย่างถูกต้องตรงจุด

      วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงาน : KAS

      เทคนิคการทำให้คนอยากเรียน ... เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ทั้งกายและใจ

      เทคนิคการสอน ... ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง

      การโค้ชแบบตัวต่อตัว การโค้ชแบบเป็นกลุ่ม

 3. บทบาทหน้าที่และสมรรถนะที่จำเป็นของ “พี่เลี้ยง”

      ขอบเขตความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง

      บทบาทหน้าที่ ... ภาคปฏิบัติ

 4. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

      กลวิธีสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจ ของพี่เลี้ยงสู่พนักงาน

      บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็น “พี่เลี้ยง”

      ติดอาวุธความพร้อมให้พี่เลี้ยง ... 3 พร้อม

      เทคนิคจิตวิทยาสำหรับ “พี่เลี้ยง”

      หลักสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยง

      ข้อพึงปฏิบัติของพี่เลี้ยง : Do and Don’t ในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสอน / พัฒนาพนักงาน

      วิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริม / พัฒนาพนักงาน

      สร้างความเข้าใจและกำลังใจในการสอนงาน / แนะนำ สำหรับพี่เลี้ยง

      การประเมินผลภารกิจพี่เลี้ยง

      แผนการติดตามภารกิจพี่เลี้ยง

วิธีการอบรม บรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) , Workshop


วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม


วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK (ถ.รัชดาภิเษก)

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ] ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36790

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 29 เม.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827519
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ