อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
VDA6.3 Process Audit  (2Day)

VDA6.3 Process Audit (2Day)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

• VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุสาหกรรมยานยนต์โดยกำหนดในชุดของVDA 6 ซึ่ง VDA 6.3 Process Audit เป็นส่วนหนึ่งในนั้น

• ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต่าง ๆ (Tier I, Tier II….) และคาดหวังให้ผู้ส่งมอบได้นำVDA 6.3 มาตรวจประเมินตนเองและตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับถัดไปด้วยเช่นกัน

• VDA 6.3 คือ การตรวจประเมินกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมานับตั้งแต่การรับสเป็คจากลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การผลิต และการบริการหลังการขาย

หัวข้อการฝึกอบรม

Day 1

• ที่มาของ VDA 6.3

• การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการตรวจประเมิน,

• การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้แผนภูมิเต่า,

• รายละเอียดของคำถามใน P2-P7

o P2 : Project management (new)

Day 2

o P3 : Planning the product and process development

o P4 : Implementation of the product and process development

o P5 : Supplier management

o P6 : Process analysis / production

o P7 : Customer Care, customer satisfaction, service

• วิธีการตรวจประเมิน และการใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมิน

• การให้คะแนน

• และการสรุปผล

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยาย 40 %

• เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

• การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ

สิ่งที่ได้รับเมืออบรมเสร็จ

• พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการทำ process audit VDA6.3

• พนักงานให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ process audit VDA6.3 ให้มีประสิทธิภาพ

• พนักงานเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองมากขึ้นตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2020 - เสาร์ที่ 25 เม.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรม รัตนชล จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-6450992
  • อีเมลล์: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ