อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ

การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

Üเพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

Üเพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ หลักการAgileในการสร้างประสิทธิผลต่องานที่ทำ

Üเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

Üเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานร่วมกัน

Üเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

-Agileการบริหารอย่างคล่องตัว และฉับไว

-การบริหารโครงการแบบAgileวิธีการทำงานตามแนวคิดของAgile

-ตำแหน่งสำคัญในAgile

-เทคนิคการใช้บัตรความคิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการAgileอย่างถูกต้อง

           2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของAgileไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

โปรโมชั่น สมัคร 4 จ่าย3 ราคาท่านละ 2,500บาท ก่อน VAT

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็น In-House Training อบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 3 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha