อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไลต์ญี่ปุ่น (Japanes Style Human Resource Development)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไลต์ญี่ปุ่น (Japanes Style Human Resource Development)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในองค์กรที่เป็นธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มีแนวทางในการบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นับได้ว่ามีจุดเน้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  แม้การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นงานที่มีขอบข่ายงานที่สามารถนำมาใช้เป็นการทั่วไปได้กับองค์กรทุกสัญชาติ แต่ย่อมเป็นการดีหากผู้ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้างาน HR ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงาน HR มาก่อน จะได้เรียนรู้แนวทางและสไตล์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรญี่ปุ่น  

อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป   


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


+ โฟกัสงาน HRD ในโลกธุรกิจ 4.0 

+ กิจกรรมระดมสมอง : สำรวจความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในรอบ 10 ปี

+ กิจกรรมถาม-ตอบ : บทบาทของคนทำงาน HRD และงาน HRD ที่องค์กรคาดหวัง พร้อมมุมมองจากวิทยากร  

+ ทักษะของคนทำงาน HRD สมัยใหม่  

+ การบริหารงานพัฒนาบุคลากร (HRD) สไตล์ญี่ปุ่น

 (1)  ทบทวนปรัชญาขององค์กรญี่ปุ่น 

    (1.1)  การมองคนทำงาน      

       (1.2)  การพัฒนาพนักงานตามแนวคิด Monotzukuri

       (1.3)  การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด On-the-job Training  

       (1.4)  การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด HO-REN-SOU

       (1.5)  การใช้ประโยชน์จากคนทำงาน 

 (2)  การจัดทำระบบงานพัฒนาบุคลากรที่ใช่ (The Right HRD in your organization) 

       (2.1)  ระบบงาน OJT ที่ได้ผล (Effective OJT Setting)   

       (2.2)  การทำให้พนักงานมีทักษะหลากหลายหรือ Multiple Skills   

       (2.3)  การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Yearly Training Plan) 

       (2.4)  การจัดทำ Work Instruction                                     

       (2.5)  การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)    

       (2.6) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  เช่น การทำ OPL เป็นต้น

       (2.7)  การวิเคราะห์ Skill Matrix และแนวทางการทดสอบ/วัดผล 

       (2.8) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงงาน ได้แก่ กิจกรรม KAIZEN เป็นต้น  

 (3)  ระบบบริหารคุณภาพเช่น ISO, IATF  และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การตีความข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างตรงประเด็นและไร้ CAR 

 (4)  การพัฒนาหัวหน้างาน (Leader Development) เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน  

       (4.1) ทดสอบ :  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรในสายตาของคนทำงาน HRD  

       (4.2) กิจกรรมระดมสมอง : ประเด็นที่ต้องเน้นพัฒนาหัวหน้างาน 

             - การสอนงานที่หน้างาน (On-the-job Training  : OJT) 

             - การสอนงานทั่วไป (Off-the-job Training  : OFT)

             - การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (ทักษะ/พฤติกรรมการทำงาน) ของลูกน้องพร้อมมุมมอง และคำแนะนำของวิทยากร

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ ————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– Manager

– HR officer 

– ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


 


ข้อมูลอื่นๆค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท) 

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!! 

 

วิธีการชำระเงิน : 

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด 

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด” 

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย** 

 

หมายเหตุ : 

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน 

 

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com 

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้นป
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontactt@gmail.co

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ