อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
การจัดทำ Action Plan  และการติดตามผลงาน เพื่อขับเคลื่อน OKRs อย่างได้ผล

การจัดทำ Action Plan และการติดตามผลงาน เพื่อขับเคลื่อน OKRs อย่างได้ผล

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline) :  


เวลา 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน       09.00-16.00 น. - เริ่มเนื้อหาการเรียนรูู้ ทบทวนสั้น ๆ กับ OKRs  

                 + OKRs คืออะไร  

                  + เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงนิยมใช้ OKRs 

                  + ความแตกต่างของ OKRs และ KPIs รวมถึงการวัดแบบอื่น ๆ

                  + แนวทางการกำหนด Objectives พร้อมฝึกปฏิบัติ

                  + แนวทางการกำหนด Key Results พร้อมฝึกปฏิบัติ

                 + จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ OKRs สำเร็จผลด้วยดี   

 

 การบริหารผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุนและขับเคลื่อน OKRs   

                + การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) คืออะไร  

                + กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

                + เงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ขับเคลื่อน OKRs ได้ผลดี

 

 การวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อน OKRs 

             + แผนปฏิบัติงานคืออะไร  

             + ทำไมต้องทำแผนปฏิบัติงาน

             + แผนปฏิบัติงานแบบใดที่ตอบโจทย์การบริหาร OKRs  

             + แนวทางการกำหนด To-do ที่ตอบสนอง OKRs ของหน่วยงานและบุคคล 

            + เงื่อนไขสำคัญที่จะขับเคลื่อน OKRs โดยใช้แผนปฏิบัติงาน 

 

 การทำ OKRs Tracking ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน

           + สองส่วนของการติดตามผลงาน (Tracking) 

                  > การ Check-in ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

                 > การ Check-in ผลการพัฒนา (Development Plan)

            + การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Tracking) ตาม OKRs 

                  > การ Check-in อย่างได้ผล

                  > การประชุมแบบทีม (Team Meeting)

                 > การทำ One-on-one Feedback 

                 > การใช้ Visual Board เพื่อแสดงความคืบหน้าของ OKRs 

            + กรณีตัวอย่างของการใช้เครื่องมือติดตามผลการปฏิบัติงาน  

 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และประเด็นที่จะนำไปปรับใช้ 


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME 

ผู้จัดการฝ่าย/แผนก 

หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ                           

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย  


 


ข้อมูลอื่นๆวิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลงานที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท) 

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!! 

 

วิธีการชำระเงิน : 

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด 

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด” 

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย** 

 

หมายเหตุ : 

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน 

 

 

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com 

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 23 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha