อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPEช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1) เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2) เป็นเจ้าของธุรกิจบริการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ

3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

4) ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วน

กำหนดการกิจกรรม

- ปิดรับสมัคร 30 เม.ย. 2563

- สัมภาษณ์ 8 พ.ค. 2563

- ประกาศผล 18 พ.ค. 2563

รายละเอียดกิจกรรม

- Networking & Partnership Activity

- One on One Coaching เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาธุรกิจ จำนวน 12 ชั่วโมง

- Group Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจมืออาชีพ จำนวน 63 ชั่วโมง

- Networking & Partnership Activity

- Design Your Business Model & Strategy

- Innovation & Service Design Thinking

- Survival Strategy

- How to Start an E-Commerce Business

- User Experience and Customer Journey

- Best Practice Experience Sharing

- Data Driven Marketing

- Growth Mindset

- Service 2020

- กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ Road Map & Business Plan

หมายเหตุ หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- ประกาศต้นแบบนักธุรกิจบริการมืออาชีพ

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

1. คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนธุรกิจและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

2. พัฒนาศักยภาพสำหรับการเป็นนักธุรกิจบริการมืออาชีพ

2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและโอกาสทางการตลาด

3. แลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้จากนักธุรกิจมืออาชีพ

5. ผู้ผ่านกิจกรรมจะได้รับสิทธิพิเศษในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนใคร

"Free ไม่เสียค่าใช้จ่าย"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. : 097-939-8878

ไลน์ : spe.acm

อีเมล์ : spe.dbd2020@gmail.com


ข้อมูลอื่นๆติดต่อ คุณนพรัตน์ 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนพรัตน์
  • เบอร์มือถือ: 097 939-8878
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: spe.dbd2020@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: spe.acm

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ