อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
เทคนิคการปรับปรุงงานสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

เทคนิคการปรับปรุงงานสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ :

- กฎหมาย PDPA คืออะไร และกระทบเราอย่างไร

- ภาพรวมแล้ว HR ต้องปรับตัวอย่างไรกับ PDPA

- รู้จักกับข้อมูลส่วนบุคคล

- หลักความยินยอมและเหตุยกเว้นความยินยอม

- แนวทางการขอความยินยอมและการแจ้งข้อมูลผู้สมัคร

-สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

-ฐานการประมวลผลข้อมูบที่ Recruit ต้องรู้

- เคลียร์ทุกเรื่องกับ....

    - ข้อความที่ควรระบุเวลาประกาศรับสมัครงาน

  - E-Mail แจ้งผู้สมัครงานและขอ Cosent เอาอย่างไรดี?

   - การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

 - การตรวจประวัติอาจชกรรม

- การทำ Reference Check บุคคลภายนอก เอาอย่างไรดี

- ถามตอบเรื่องที่ท่านสนใจ


ฟรีตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร

- หนังสือขอความยินยอม (Consent Form)

- Privancy Notice ผู้สมัครงานและพนักงงาน

- ข้อความปรับสัญญาจ้าง

- ข้อความในใบสมีครงาน เป็นต้นตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 12 พ.ค. 2021 13:30 - 16:30 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha