อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไร ให้ไม่ผิดกฎหมาย”

เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไร ให้ไม่ผิดกฎหมาย”

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมนายจ้างย่อมไม่ต้องการมีข้อพิพาทขึ้นศาลกับลูกจ้าง ฉะนั้น….ต้องกันไว้ดีกว่าแก้ “จ้างแบบไหนดีกว่า…จ้างเป็นลูกจ้าง เป็นผู้รับจ้าง เป็นผู้รับเหมาค่าแรง เป็นตัวแทนโดยมีบำเหน็จ เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ทำงานต่างตอบแทน”

รูปแบบทำงานแบบไหนดีกว่า.…ทำงานมีกำหนดเวลา หรือไม่มีกำหนดเวลา หรือให้ทำประจำ หรือให้ทำงานชั่วคราว ต้องให้ทดลองทำงานหรือไม่ คนทำงานแต่ละประเภทอยู่ในบังคับของกฎหมายใด มีสิทธิหน้าที่เพียงใด ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อคนทำงานนั้นมากน้อยเพียงใด

หัวข้อสัมมนา เริ่มเวลา 09.00-16.00 น.

1. หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงาน

2. ศาลวินิจฉัยว่าสัญญาจ้างแรงงาน ควรเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างต้องมีอำนาจบังคับบัญชานั้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

3. ตัวอย่างที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

4. นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้นายจ้างหมายความว่าอย่างไร

5. ข้อยกเว้นในกรณีต่างๆ ที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้าง แม้ไม่มาทำงานให้แก่นายจ้าง

6. หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างทำของ มีอย่างไร

7. ตัวแทนโดยมีบำเหน็จมีลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง

8. คนทำงานตามสัญญาต่างตอบแทน มีลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง

9. สัญญารับเหมาค่าแรง มีหลักเกณฑ์อย่างไร ผู้จ้างเหมาค่าแรงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้มาทำงาน อะไรบ้าง

10. นายจ้างทำสัญญาเอาเปรียบลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 14/1 มี ลักษณะอย่างไร มีผลบังคับได้หรือไม่

11. สัญญาจ้างแรงงานที่ขัดต่อข้อจำกัดของกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะ หรือ ผลอย่างไร มีโทษหรือไม่

12. หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ เช่น

สัญญาจ้างลูกจ้างรายเดือน / รายชั่วโมง

สัญญาจ้างลูกจ้างตามผลสำเร็จของงาน

สัญญาจ้างทดลองงาน

สัญญาจ้างมีกำหนดเวลาแน่นอน/ แบบไม่มีกำหนดเวลา

สัญญาจ้างเป็นช่วงๆ

สัญญาจ้างหลังเกษียณ

สัญญาฝึกงาน

สัญญาให้ฝึกอบรมและมาทำงานชดใช้

สัญญาค้ำประกันการทำงาน

สัญญาห้ามทำงาน , ข้อจำกัดในการทำงาน

สัญญาการทำงานที่มีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ฯลฯ

13. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ข้อดี ข้อเสียของสัญญาจ้างต่างๆ ตามข้อข้างบน

14. สัญญาต่างๆ ข้างต้นอยู่ในข้อบังคับของกฎหมายใด ผู้ให้ทำงาน และผู้ทำงานมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างไร

15. สัญญาต่างๆ ข้างต้นทั้งหมด เมื่อมีข้อพิพาทต้องขึ้นศาลใด

16. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล เช่น คณะกรรมการหมู่บ้านจ้างลูกจ้างมาทำงานให้หมู่บ้าน ต้องทำอย่างไร ถือเป็นนายจ้างและต้องรับผิดเป็นส่วนตัวหรือไม่

17. คณะบุคคล หุ้นส่วน ไม่จดทะเบียน เช่น กิจกรรมร่วมค้า consortium จ้างคนมาทำงาน ต้องทำอย่างไร ใครเป็นนายจ้าง ใครต้องรับผิดชอบ

18. ลูกจ้างของนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มีสาขาหรือไม่มีสาขาในประเทศไทย หรือมีบริษัทลูกในประเทศไทยนั้น ใครเป็นนายจ้าง ใครต้องรับผิดชอบ

19. นายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกจ้างอย่างไร

20. ถาม – ตอบปัญหา


Promotion

เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,

สมัคร 4 จ่าย 3 (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน)ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha