อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ

บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม

• กิจกรรมละลายพฤติกรรม

• กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)

• ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ

• First impression in 5 sec

• Charming Personal Analysis

• ความสำเร็จของมืออาชีพอยู่ที่?

• ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี

พักรับประทานอาหารว่าง

• ประเภทของบุคลิกภาพ

• แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

• การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

• การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

• Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์)

                  พักรับประทานอาหารเที่ยง

• กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”

• ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

• Smart Tips

• จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร

(CRM, CEM, CE ,ERM)

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)

                  พักรับประทานอาหารว่าง

• Listening & Speaking Technique

• รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ

• ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ

• องค์ประกอบของความสำเร็จ

• พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ

• เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)

• กิจกรรม Focus In The Target<Team Work>ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ