ปรับมุมคิด บิดมุมมอง สอดคล้องความเป็นทีม Refresh Your Mind Design Your Team

ปรับมุมคิด บิดมุมมอง สอดคล้องความเป็นทีม Refresh Your Mind Design Your Team

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในองค์กรของคุณ ถ้าเคยเจอสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่

• ไม่ค่อยสื่อสารกัน ถ้ามีอะไรผิดมา มักจะโทษคนอื่นก่อน

• พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน

• ไม่ออกความคิดเห็น แต่พูดลับหลัง นินทากัน หรือไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่น

• คิดอยู่ในกรอบความคิดเก่า ทำอะไรเดิม ๆ ซ้ำ ๆ

• ต่างคนต่างทำงาน ไม่รวมกันเป็นทีมเดียวกัน

• แต่ละคนมีความเก่ง ความเชี่ยวชาญของตนเอง แต่ไม่สามารถนำความเก่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทีม องค์กรได้

หลักสูตร Refresh Your Mind Design Your Team จะทำให้ผู้อบรม

• กลับมาคิดเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวในชีวิติประจำวัน แล้วทำให้ชีวิตดีขึ้น

• กล้าคิดอะไรแปลกใหม่ ไม่ยึดติดกรอบความคิดเดิม

• กล้าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ตรงประเด็น

• พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละคนให้เด่นและมีประโยชน์ต่อทีมมากที่สุด

• สร้างกำไร มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน และรักองค์กร

• คิดใหญ่ ไปพร้อมกันและรักทีมงาน

• สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ และรักตนเอง

หัวข้อหลักสูตร

เสริมสร้างพลังจากภายใน ให้ฉลาดทางอารมณ์ พร้อมคนในเป้าหมาย (Strengthen Emotion Intelligence and Goals)

• สร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานองค์กร

• การตระหนักรู้อารมณ์ และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น

• ประเภทของพนักงาน (วิธีคิดที่ส่งผลถึงวิธีการทำงานและผล)

• การจัดการกับความเครียดและวิธีผ่อนคลาย

• การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อความสำเร็จความสุขในการทำงาน

• คิดอย่างไรให้ใจเป็นสุข

• ค้นหาเป้าหมาย

• วิธีการตั้งเป้าหมายและวิธีการที่ไปให้ถึง

Work and Work for Communication

• เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในองค์กร

• กระบวนการติดต่อสื่อสาร วิธีสื่อสารเพื่อบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

• รูปแบบของการสื่อสารภายในองค์กร

• ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

• อุปสรรคในการสื่อสาร

• เทคนิคการฟังอย่างเข้าใจ

• ศิลปะการใหคำติชม

• หลักการสนทนาที่ดี

Greativity and Ownership

• คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ นอกกรอบ

• ทำอย่างไรให้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์

• ทักษะการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์นำไปใช้

• ความรับผิดชอบ ความเป็นเจ้าของ รักในชิ้นงานที่ทำ

แรงจูงใจในการทำงาน (Motivation)

• แรงจูงใจภายใน

• แรงจูงใจภายนอก

• คำพูดที่คุยกับตนเองทุกวัน

• คำพูดที่คุยกับทีมงาน เพื่อกระตุ้นไปด้วยกัน

ทีมงานสร้างสรรค์ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล (Teamwork)

• ทำงานเป็นทีมดีกว่าทำงานคนเดียวอย่างไร

• วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้ใจ

• การแบ่งงาน กระจายงาน และติดตามผล

รูปแบบการฝึกอบรม

• เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์

• เรียนรู้ผ่านรูปแบบ วิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม / เกมส์ / VDO / Case Study และ Workshop มากมายที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning)

• ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน (Participative Techniques)

• เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

• บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงออก ตอบโต้ พร้อมแสดงความคิดเห็นตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha