อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงานสำหรับ HR และ Line Manager (Performance Improvement Technique)  

เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงานสำหรับ HR และ Line Manager (Performance Improvement Technique)  

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline):  


=> ทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนรู้  (แบบทดสอบ 20 ข้อ) 

=> ทบทวนเรื่องการประเมินผลงาน และการบริหารผลงาน   

+ ทำไมเราจึงต้องประเมิน  

+ 2 ส่วนประกอบสำคัญของการประเมินผล 

+ Workshop & Sharing : แชร์ปัญหาการบริหารผลงาน

=> การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement)  และการวางแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Plan-PIP) คืออะไร 

=> ประโยชน์ของการปรับปรุงผลงานและวางแผนปรับปรุงผลงาน 

=> มิติของการปรับปรุงผลงานพนักงาน 

+ ถาม-ตอบตามกรณึศึกษา :  ปัญหาของผู้จัดการ 

+ ทบทวน Will-Skill Matrix 

+ การปรับปรุงผลงานด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะ (Knowledge & Skills)

+ การปรับปรุงผลงานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน (Behaviors)

=> ขั้นตอนของการปรับปรุงผลงานพนักงาน 

=> ทบทวนรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงผลงาน 

+ รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 

- การพัฒนาแบบ Training 

- การพัฒนาแบบ Non-training 

+ วิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรแต่ละรูปแบบ

=> เทคนิคสำคัญของการปรับปรุงผลงานพนักงานที่ต้องรู้

+ การบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management)

+ การสร้างวินัยให้กับพนักงานจากบทบาทของผู้จัดการ/หัวหน้างาน  

+ การโค้ชอย่างง่ายเพื่อให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

+ แนวทางบริหารจัดการพนักงานที่ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย  

=> แง่มุมทางระเบียบและกฎหมายในการปรับปรุงผลงาน

+ การปรับปรุงผลงานกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขององค์กร 

+ กฎหมายแรงงานกับการปรับปรุงผลงาน 

+ ตัวอย่างคดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับการปรับปรุงผลงาน 

=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และทดสอบความรู้หลังเรียน 

————————————————


วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

- HR Manager / Supervisor ที่ดูแลงานด้านบริหารผลงาน- ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงาน- ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


 


ข้อมูลอื่นๆสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha