อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)

การจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง Career path & Succession Planning เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรผู้ปฏิบัติงานล้วนต้องการทราบแนวทางการเติบโตในสายอาชีพ และความก้าวหน้าในองค์กร หากองค์กรมีการจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งที่ดีและมีการสื่อสารไปยังพนักงาน จะสามารถลดอัตราเสี่ยงในการสูญเสียพนักงานจากการลาออกไปองค์กรอื่น ยิ่งไปกว่านั้น การจัดทำระบบ Career path & Succession Planning ในองค์กร จะสร้างความผูกพันรวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพสู่องค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการจัดทำ Career path และ Succession Planning

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Career path และ Succession Planning ในหน่วยงานตนเองได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ Career path และ Succession Planning ในองค์กรต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

เจ้าหน้าที่แผนก HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Career path & Succession Planning

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

วันที่ 1

1. ความหมายและความจำเป็นของการจัดทำ Career Path ในองค์กร

2. รูปแบบ Career path – Traditional / Network / Dual

3. Job Description and Job Specification ต่างกันอย่างไร

4. แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ Career path ซึ่งเชื่อมโยงกับ Competency

· การศึกษา Org Chart

· การวิเคราะห์งาน Job Analysis

· การวิเคราะห์ความสามารถในงาน Job Competency

· การจัดกลุ่มงาน Job family

Workshop การออกแบบ Career path

5. ทบทวนหลักการจัดทำ Career path

วันที่ 2

1. การเชื่อมโยง Succession Planning กับ Career path

2. ความหมายและความจำเป็นในการจัดทำ Succession Planning ในองค์กร

3. แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ Succession Planning ซึ่งเชื่อมโยงกับ Competency

· การกำหนดกลุ่มงาน / ตำแหน่งงานหลัก

· การกำหนดงานและ competency ของตำแหน่งงาน

· การวิเคราะห์เพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

· การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับผู้ที่เป็น Successor

Workshop การออกแบบ Succession Planning

Workshop การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

4. แนวทางการนำ Career path & Succession ไปใช้ และสื่อสารในองค์กร

สรุปประเด็นการเรียนรู้ Career path & Succession Planning

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. บรรยาย พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop

2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

โรงแรมจัสมิน ซิตี้

บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,800 บาท

สมาชิก ท่านละ 7,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 10 พ.ย. 2020 - พุธที่ 11 พ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมิน ซิตี้

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2010-0167
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 191
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha