อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
Virtual Trainer - ปั้นวิทยากรออนไลน์มืออาชีพ

Virtual Trainer - ปั้นวิทยากรออนไลน์มืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเรียนรู้กระบวนการสร้างหลักสูตร

ออกแบบ Learning Schedule

กำหนด Interaction เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสอน การจัดการห้องเรียนออนไลน์


Key Learning Points

1. Virtual Curse Design

   - เรียนรู้กระบวนการออกแบบหลักสูตร Workshop การออกแบบ Virtual training Schedule

   - การกำหนดบทบาทผู้เรียน(Trainee Role) ในห้องเรียนออนไลน์

2. Interaction Activities

  - เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ออกแบบ Workshop , กิจกรรม , เกม ที่ใช้ในการห้องเรียนออนไลน์

3. Setting Live Classroom

  - ฝึกจักฉาก จัดแสง เสียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากของจริงให้เป็นมืออาชีพ

  - เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นในห้องเรียนออนไลน์บ่อยๆ

  - ฝึก LIVE จริง!


ข้อมูลอื่นๆ
**ชำระก่อน 20 มีนาคม 2564
เหลือเพียง 7,990 บาท/ท่าน

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 7 เม.ย. 2021 - พฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. The Palazzo Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณหลิน
  • เบอร์มือถือ: 092 768-8074
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02 101 5430
  • อีเมลล์: pftg.team@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.pftgteam.com
  • Line Id: @pftg

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha