อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน

การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline : ภาคเช้า :   (เวลา 09.00-12.00 น.)=>  ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

=>  บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

=>  องค์ประกอบที่ควรมีในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

      + เป้าหมายผลงาน

      + ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

      + สมรรถนะ (Competency)

      + เกณฑ์การประเมินผล

      + ส่วนประกอบอื่นที่ควรประเมิน

=>  ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบ

=>  เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ


ภาคบ่าย  :    (เวลา 13.00-16.00 น.)

=>  แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฎิบัติงาน

          + การกำหนดส่วนประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

      + การกำหนดและกระจายเป้าหมายผลงาน

      + การกำหนดตัวชี้วัดผลสำร็จของงาน (PIs & KPIs)

      + การกำหนดสมรรถนะ (Competency) และเลือกใช้สมรรถนะแต่ละประเภทสสำหรับการประเมินผล

      + การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบการประเมินผล

      + การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล

=>  แนวทางการจัดทำ Action Plan เพื่อรองรับการประเมินผลงาน

=>  ข้อเสนอในการยกระดับการประเมินผลไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

สรุป ให้คำปรึกษา/ตอบข้อซักถาม


-------------------------------------------------

วิธีการเรียนรู้  :- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย  :- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- HR Manager/Staff

- เจ้าหน้าที่ HR

- ผู้สนใจทั่วไป

............................................................................................วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่านสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 15 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2010-0189
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 125
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
 • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
 • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
 • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha