เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Management Technique(22 ธ.ค. 63) อ.สุกิจ

เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Management Technique(22 ธ.ค. 63) อ.สุกิจ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

ทำไมการเขียนแผนและการบริหารแผนงานถึงมีความสำคัญ ?

WORKSHOP : ปัญหาของการเขียนแผนและการบริหารแผนงาน

สาเหตุที่สำคัญทำให้การเขียนแผนและการบริหารแผนงานล้มเหลว

แนวทางการจัดทำแผนประยุกต์ใช้กับการบริหารแผนงาน

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน

กลยุทธ์ของหน่วยงานต้อง SMART FOR OBJECTIVE

วิเคราะห์ระดับกลยุทธ์องค์กรจนถึงหน่วยงานในการกำหนดกลยุทธ์

เทคนิคการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตด้วย TOWS MATRIX

8. การพัฒนาเป้าหมายและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ความรู้เรื่องแผนงานและความเข้าใจในแต่ละแผนงาน

10. เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานทั้งระบบ

เทคนิคการบริหารแผนงานด้วยแผนดำเนินงาน (ACTION PLAN)

WORKSHOP : ACTION PLAN ACTIVITY PRACTICE

การติดตามผลตามแผนงานเพื่อความรอบคอบเละรอบด้าน

เทคนิคการบริหารโครงการด้วยการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์

WORKSHOP : PLAN MANAGEMENT CASE STUDY

สรุปทบทวนบริบท และถาม – ตอบ

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (LEARNING IN ACTION)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (WORKSHOP)

– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ MODULE ทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการทุกระดับในองค์กร

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 22 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2011-0020
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 107
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: Public ด้านการบริหาร ผู้นำ HR

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บรรยายโดย : วิทยากรมืออาชีพ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
 • เบอร์มือถือ: 099 162-9559
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 098-323-7908
 • อีเมลล์: tess.fai2563@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.tesstraining.com/
 • Line Id: @TESSTRAINING

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ