อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมจุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น

- การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- จะต้องปฏิบัติอย่างไร? หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

หัวข้อเนื้อหาอบรม

   1. สาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   2. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คืออะไร?

   3. สาเหตุที่ต้องมีพระราชบัญญัติฉบับนี้

   4. บุคคลทั่วไป ต้องทำอะไรบ้าง?

   5. กิจการ /หน่วยงาน ที่ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้

   6. ฐานในการเก็บรวบรวม / ใช้ /เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   7. ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมอย่างไร?

   8. HR เกี่ยวข้องอย่างไร ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้.

   9. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

   10. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร (Data Controller)

   11. เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล คือใคร (Data Processor)

   12. ใครคือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

   13. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

   14. ข้อมูลที่อ่อนไหว คือ อะไร

   15. ความยินยอมคือ อะไร

   16. การให้ความยินยอม มีกี่วิธี

   17. บทลงโทษ ทางแพ่ง และทางอาญา ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

   18. สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ

   19. ตัวอย่าง เอกสารเพื่อใช้ในการเตรียมรับมือพระราชบัญญัติฉบับนี้

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 8 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2011-0175
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 147
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ