อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

หัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

การบรรยายภาคทฤษฎี ระยะเวลาการอบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 น.

Øหลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law

Øข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Øในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

Øผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

Øสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

Øโอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

Øการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร

Øหลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Øความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

Øความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาของผู้กระทำความผิด

Øสิ่งที่ องค์กร จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

Øการดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

Øนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Øการปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

Øแบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องกับองค์กร

สำหรับการอบรม

ôมีแบบฟอร์ม แจกให้ฟรี นำไปใช้ได้เลย

ôมี workshop ให้ผู้เข้าอบรมหัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์กรของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

Øเจ้าของกิจการ

Øผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

Øผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ลูกจ้างซัพลายเออร์ ผู้มาติตต่อ ฯลฯ

หมายเหตุ :

þอัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

þราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

þค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

โปรโมชั่น

เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,

สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อน VAT

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก

โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล
2 พุธที่ 17 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล
3 พฤหัสบดีที่ 18 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล
4 พฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล
5 พุธที่ 19 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล
6 พฤหัสบดีที่ 17 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล
7 พฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล
8 พุธที่ 18 ส.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล
9 พุธที่ 15 ก.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha