อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ภาคปฏิบัติ)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม     ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วตัวเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพอย่างไร จึงจะทำงานนั้นประสบความสำเร็จได้ ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมาย

     ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งานให้ถูกวิธีและสอดคล้องกับแบบกำหนดหน้าที่งานของพนักงาน ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ แต่ละองค์กรต่างก็มีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันไป ตำแหน่งงานในองค์กรมีทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน แต่รายละเอียดในการทำงานแต่ละที่ก็มักจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ฉะนั้นแต่ละองค์กรควรมี Job Description เป็นของตัวเอง เขียนขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ลักษณะงาน และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้ สามารถจัดทำ JD/JS ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้สามารถการเชื่อมโยง Job Description และ Competency ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายองค์กร

หัวข้ออบรม :

ช่วงเช้า

1. แนวคิดและความเข้าใจต่อการจัดทำ Job Description

2. ความสำคัญและประโยชน์ของ Job description

3. ความเชื่อมโยงของ Job Description กับความสำเร็จขององค์กร

4. ความแตกต่างของ Accountability, Responsibility, Job Task

5. การเชื่อมโยง Job Description กับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6.Job Description (JD) ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

7. เทคนิคและแนวทางการจัดทำ Job Description

ช่วงบ่ายภาคปฏิบัติ

8. Workshop: ฝึกเขียน Job Description ของตำแหน่งงาน

9. เทคนิคการเขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้องกระชับ

10. แนวทางการหา Job Competency ของตำแหน่งงาน

11. การกำหนด Competency ที่จำเป็นของผู้ดำรงตำแหน่ง

12. การเชื่อมโยง KPIs กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร

13. วิธีการกำหนด KPIs จาก Job Description ให้มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00- 16.00 น.)

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย / ฝึกปฏิบัติ Workshop /กรณีศึกษา

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 20 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม วันที่ 22 ธันวาคม 2563

สถานที่อบรม โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 BTS อโศก

อัตราค่าสมัคร 3,800 + 266 Vat 7% = 4,066 บาท(หัก ณ ที่จ่าย 3% )114 บาท=3,952 บาท

จอง 2 ท่าน ขึ้นไป ลดเหลือ 3,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีvat7%)

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)สนใจจองอบรมกรุณาติดต่อมาที่เบอร์ 0922633989,0829306251/accseminarcenter@gmail.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 22 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 BTS อโศก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนาเซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
  • เบอร์มือถือ: 092 263-3989
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0829306251
  • อีเมลล์: accseminarcenter@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha