อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง”

หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง”

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับองค์กรในระยะยาว พนักงานต้องการสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน องค์กรต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานกัน เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้นโยบายการปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อชี้ให้องค์กรเล็งเห็นถึงสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทน

2.เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการวางกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนในระยะยาว

3.เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาในองค์กร

4.เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ปฏิบัติงานในองค์การ และลดอัตราการเข้าออก

5.เพื่อบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยคำนึงความสามารถในการจ่ายขององค์การ


หัวข้อสัมมนา :

 1. หลักการในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ
 2. กระบวนการที่ใช้ในการบริหารค่าตอบแทน การจ่ายค่าจ้าง
 3. โครงสร้างเงินเดือนตามฐานค่าจ้างขั้นต่ำ
 4. ขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน
 5. องค์ประกอบหลักของ The Pay Model ที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นค่าตอบแทน
 6. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน Pay for Performance
 7. ความสัมพันธ์ของการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างงาน/ ทักษะ/ ความสามารถ
 8. การบริหารผลงาน พื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงผลงงานกับค่าตอบแทน
 9. การนำผลการสำรวจค่าจ้างมาใช้กำหนดโครงสร้างเงินเดือน
 10. การกำหนด ช่วงเงินเดือน และ Minimum/Maximum ของกระบอกเงินเดือน
 11. ข้อพึงระวังในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน


ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00- 16.00 น.)

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย / Workshop / กรณีศึกษา

กำหนดการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

สถานที่อบรม โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 BTS อโศก

อัตราค่าสมัคร 3,800 + 266 Vat 7% = 4,066 บาท(หัก ณ ที่จ่าย 3% )114 บาท = 3,952 บาท

สมัคร 2 ท่านขึ้นไป  ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat7%)

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

สนใจจองอบรมกรุณาติดต่อมาที่เบอร์ 092 263 3989 หรือ อีเมล์ accseminarcenter@gmail.comข้อมูลอื่นๆ

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 BTS อโศก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนาเซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
 • เบอร์มือถือ: 092 263-3989
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0829306251
 • อีเมลล์: accseminarcenter@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ