ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2022
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเนื้อหาหลักสูตร

Øหลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law

Øข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Øผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

Øสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

Øโอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

Øการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stakeholders ควรทำอย่างไร

Øหลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Øความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

Øนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Øการปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

Øแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

Øแบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องกับองค์กร

สำหรับการอบรม

Øมีแบบฟอร์ม ให้นำไปใช้ได้เลย

Øมี workshop ให้ผู้เข้าอบรมหัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์กรของตนเองตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 17 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha