อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมจุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น

- การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- จะต้องปฏิบัติอย่างไร? หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

หัวข้อเนื้อหาอบรม

1. ทำไม ต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

3. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประโยชน์อย่างไร

4. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีกี่ประเภท

5. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขอบเขต ใช้บังคับอย่างไร

6. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลกับกิจการลักษณะใด

7. ผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. กิจการ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. ตัวอย่างการไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

10. ฐานในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

11. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร (Data controller)

12. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือใคร (Data Processor)

13. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) คือใคร

14. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว คืออะไร

15. การวางแผนในการดำเนินการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA implement road map) ในสถานประกอบการ

16. ความเสี่ยงในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

17. ตัวอย่าง เอกสารเพื่อใช้ในการเตรียมรับมือพระราชบัญญัติฉบับนี้

รูปแบบการสัมมนา

- บรรยาย - นำเสนอกรณีศึกษา

 แบ่งกลุ่ม - แจกเอกสาร ตัวอย่างที่จำเป็นในการจัดทำ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 10 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0193
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 102
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha