อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) รุ่นที่ 9

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) รุ่นที่ 9

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านรู้ว่า.. "งานล้นคน" หรือ "คนล้นงาน"  แล้วจะทำอย่างไรจึงจะบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!!! 

..การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง.!!  

 

เปิดรุ่นที่ 9 === ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26 ===  

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) : 

>> ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน 

>> เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน  

>> เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม  

>> การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)  

>> เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง  

>> ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง  

>> ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน  

>> ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี  

>> ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน  

>> ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางการแก้ไข จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา  


 -------


วิธีการเรียนรู้ : 

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

- ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ  

- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม  

  

กลุ่มผู้เข้าอบรม :  

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME 

- ผู้จัดการทุกสายงาน  

- หัวหน้างานทุกสายงาน  

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

- ผู้สนใจทั่วไป  

 

วิทยากร :   อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

 

อัตราค่าบริการอบรม :    3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท /นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)  

โปรโมชั่น.!! มา 3 ท่านขึ้นไปรับส่วนลดทันทีท่านละ 200.-บาท 

 

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : คุณสุธาสินี โทรศัพท์. 089-677-6047, 092-431-6631 หรือที่ ✉ ptccontactt@gmail.com ID Line : ptccontact 

ดูรายเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 23 ก.พ. 2019 09:00 - 16:30 น. โรงแรมเซนต์เจมส์-ถ.สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ