อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน

การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

 ปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานองค์กร หรืออุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์ นั้น มีวิธีการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น QC QCC TQM TPM KAIZEN ISO 9000 QS 9000 จะต้องเริ่มต้น ที่ 5ส. ก่อนทั้งสิ้น 5ส. จึงเป็นพื้นฐานของการทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่ดูแลตนเองดูแลเครื่องจักร ตลอดจน การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ผลตามที่คาดหมายทำงานถูกวิธี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กรโดยขาดพื้นฐานด้านวินัยในการทำงานหากมีการนำเอากิจกรรมอื่นมาปฏิบัติมักจะ สำเร็จต่อเมื่อผู้บริหารลงมากำกับดูแลด้วยตนเอง หากผู้บริหารวางมือเมื่อไรกิจกรรมก็จะหยุดทันที หลักสูตร นี้จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกิจการของท่าน เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและปรัชญาของ 5ส

2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ 5ส ในองค์กร

3. สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิตขององค์กรโดยการใช้เทคนิค 5ส.

4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ 5ส ไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีม 5ส. ในองค์การได้

เนื้อหาการอบรม

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5ส.

2. 5ส. คืออะไร

3. ความแตกต่างและความเหมือนของการทำ 5ส. ในโรงงานและสำนักงาน

4. วิธีทำ 5ส.

5. ผลดีจากการทำ 5ส.

6. บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการทำ 5ส.

- ทัศนคติต่อกลุ่ม

- การแก้ไขปัญหา

7. ขั้นตอนในการทำกิจกรรม 5ส.

- นโยบาย

- ฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

- แบ่งงานรับผิดชอบ

- เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน 5ส.

8. การนำกิจกรรม 5ส. ไปดำเนินการในองค์การ

9. การประเมินผล 5ส.ในโรงงานและสำนักงาน

ผู้เข้ารับฟังการอบรม กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปรายตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 8 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ