อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ  และเทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้คนที่ใช่ (Recruitment for the Right Fit)

การสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้คนที่ใช่ (Recruitment for the Right Fit)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมภายหลังจากการเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะมีการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

  สำรวจแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กร และอธิบายแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ โดยบอกจุดที่องค์กรควรปรับปรุงได้

  อธิบายเครื่องมือของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและแนวทางการนำไปใช้

  อธิบายกฎหมาย PDPA ที่กระทบต่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กร

  อธิบายแนวทางการจัดการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย PDPA


สิ่งที่จะเรียนรู้ :   (ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

  ประเมินความรู้ก่อนเรียน (Post-test)

  การสรรหาอย่างเป็นระบบ

+ ปัญหาที่หลายองค์กรสรรหาบุคลากรอย่างไม่เป็น “ระบบ”

+ กรณีศึกษาของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็น “ระบบ”

+ กิจกรรมที่ “ต้องทำ” เพื่อให้สรรหาและคัดเลือก "คนที่ใช่" เป็นระบบ

 > วิเคราะห์งานอย่างง่าย (Job Analysis) แบบที่เอาข้อมูลไปใช้งานได้จริง

 > กำหนดความรู้/ทักษะ ที่ต้องการตามตำแหน่งและการจัดทำ Job Description

 > กำหนดตัวชี้วัดความรู้/ทักษะ ที่ต้องการตามตำแหน่ง

 > ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์งานอย่างง่าย และเตรียมข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

 > การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการรับสมัครงาน

 > Workshop : ควรเลือกข้อมูลใดไปใช้กับการประกาศรับสมัครงานและสัมภาษณ์บุคลากร

 > การประกาศรับสมัครเพื่อสร้างความน่าสนใจติดตามสมัครงาน พร้อมตัวอย่าง

> การคัดกรองผู้สมัครงานอย่างเป็นระบบ และลดการได้คนที่ “ไม่ใช่” ก่อนสัมภาษณ์

+ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญกับการผลักดันให้การสรรหาบุคลากร “เป็นระบบ”

  การสรรหาที่สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

+ ผลกระทบของกฎหมาย PDPA กับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

+ ประกาศรับสมัครงานอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎมาย PDPA

+ การจัดการกับข้อมูลการสมัครงานของผู้สมัครที่สอดคล้องกับ PDPA

  เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ “คนที่ใช่”

+ รูปแบบการสัมภาษณ์ที่หลากหลาย

+ รูปแบบการสัมภาษณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์ที่จะช่วยให้ได้คนที่ใช่

+ เทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์

+ การตั้งคำถามแบบ Probing เพื่อตรวจสอบผู้สมัครงาน

+ แนวทางการประเมินเพื่อให้คะแนนผู้สมัครงาน และตัวอย่างแบบฟอร์มสัมภาษณ์ที่ “ใช่”

+ แนวทางการแบ่งเวลา 3 ช่วงของการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

+ ฝึกปฏิบัติ : ตั้งคำถามสัมภาษณ์

+ ทดสอบ : ทดสอบทักษะการฟังคำตอบผู้สมัครงาน

  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

  ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha