ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
FLS03: Communication Skills for the Future Leaders (ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำแห่งอนาคต)

FLS03: Communication Skills for the Future Leaders (ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำแห่งอนาคต)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

 • Essential communication skills for future leaders
 • Communication Breakdown
 • Overcoming Communication Barriers in the 21st century
 • Active Listening for future leaders
 • Giving & Receiving Feedback for future leaders
 • Communication Channels in the 21st century
 • Smart Communication with Upper Management in the 21st century

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน
 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กรณีศึกษา
 • อภิปรายกลุ่ม
 • ฝึกปฏิบัติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสารทีดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 2. เข้าใจทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
 3. ทราบถึงแนวทางการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหา อุปสรรค และข้อขัดแย้งในองค์กร


ข้อมูลอื่นๆสิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อมาอบรมกับ STECO
 1. ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. สมัครอบรมในนามหน่วยงานสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 3. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม​และลงทะเบียนร่วมเรียนรู้​ที่ https://steco.kmutt.ac.th/course/fls03

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 27 เม.ย. 2021 09:00 - 16:30 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.
 • ชื่อผู้ติดต่อ: จักรพันธ์
 • เบอร์มือถือ: 086 515-5168
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 024709643
 • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
 • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
 • Line Id: @334oxeyk

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha