อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
สัมมนา Online : แกรมมาร์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Grammar for Beginners)

สัมมนา Online : แกรมมาร์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Grammar for Beginners)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

หลักสูตรนี้เน้นการปูพื้นหลักภาษาอังกฤษ และเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เน้นสำหรับการเขียนโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เริ่มสร้างความมั่นใจในการใช้แกรมมาร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

2. ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษที่เคยมีให้แม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

3. ลดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษในอีเมลหรืองานเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป

4. เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กร

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนเพื่อการสื่อสารและลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

6. เพิ่มความมั่นใจในการใช้ คำ ประโยค วลี ที่ถูกหลักไวยากรณ์ในการเขียน

7. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

หัวข้อการฝึกอบรม

1. ทบทวนโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ

2. ประเภทต่าง ๆ ของประโยคในการเขียน

3. คำนำหน้านามที่บอกจำนวนและมักใช้ผิดเสมอ เช่น A Few, A Little,

4. การใช้ประโยคที่มีการเปรียบเทียบ เช่น มากกว่า น้อยกว่า More, Fewer, Less, As…AS…

5. การใช้กลุ่มคำ Adjective ที่มืออาชีพใช้ในงานเขียนกันทั่วโลก เช่น Afraid of, Tired of, Scared of..etc

6. การใช้ Between and Among

วิธีการฝึกอบรม

ทำความเข้าใจหลัก เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเทคนิควิธีการในกระบวนการปฏิบัติจริง ฝึกฝนและทำแบบทดสอบร่วมกัน จนผ่านการทดสอบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00 - 16:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 17 พ.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Onilne

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0143
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 336
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Knctrainingcenter
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha