อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
HR for Next Normal : การปรับตัวของ HR หลัง COVID-19

HR for Next Normal : การปรับตัวของ HR หลัง COVID-19

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเนื้อหาการอบรม/สัมมนา

1. ภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ช่วง COVID-19

2. การเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาบุคคลากร

(ตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานใหม่ เช่น นัดคนมาสัมภาษณ์จำนวนมากไม่ได้ ต้องปรับเป็นการสัมภาษณ์แบบออนไลน์)

3. ขั้นตอนการจัดทำระบบต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตราฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น อัพเดตประกันสังคม กฎหมายแรงงาน พรบ.คุ้มครองแรงงาน ที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ประชุมฯ และจะมีเช็คลิสต์ให้ HR

4. จัดทำแผนพัฒนาบุคคลพัฒนาบุคคลากรในช่วง COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพ

5. การประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร แบบวัดความคุ้มค่าต่อการลงทุน (ROI)

6. บทสรุปและการนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมในแต่ละองค์กรตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 17 มี.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.บัญญัติ บุญญา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  • เบอร์มือถือ: -
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-564-7170 กด 1
  • อีเมลล์: smv@nstda.or.th
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha