อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด และเอนดรอยด์ด้วยฟลัตเตอร์) รุ่นที่ 1

โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด และเอนดรอยด์ด้วยฟลัตเตอร์) รุ่นที่ 1

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนา iOS และ Android Application สำหรับ iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Flutter Framework โดยใช้ภาษา Dart ซึ่งเป็นภาษาที่สร้างโดยกูเกิล เพื่อใช้ในการพัฒนาโมบายแอปทั้งบนระบบไอโอเอสและเอนดรอยด์ โดยแอปที่สร้างขึ้นด้วย Flutter สามารถติดตั้งได้ทั้งบนระบบไอโอเอสและเอนดรอยด์ โดยการสร้างแอปครั้งเดียวแต่สามารถทำงานได้ทั้งสองระบบหลักพร้อมกัน โดยผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา swift หรือ java แต่เรียนรู้เพียงภาษาเดียวคือภาษา Dart โดย Flutter จะทำการแปลงโปรแกรม Dart เป็นโปรแกรมของไอโอเอสและเอนดรอยด์ให้โดยอัตโนมัติ โดยต้องติดตั้ง Xcode หรือ Android Studio ไปพร้อมกันกับ Flutter ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบ Flutter บนแพลตฟอร์มไอโอเอสหรือ เอนดรอยด์ เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาแอป เช่น Xcode, Android Studio, Visual Studio Code และ Dart Pad และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาแอป ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Dart การสร้าง UI ด้วย flutter framework การสร้าง Widgets ซึ่งเป็นทั้งหมดของฟลัตเตอร์ การติดตั้งแอปบน Simulator และ iPhone, iPad หรืออุปกรณ์เอนดรอยด์ รวมไปถึงการส่งแอปไปวางไว้ในแอปสโตร์และเพลย์สโตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระบบฟลัตเตอร์และโปรแกรมดาร์ท

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างแอปบนระบบไอโอเอส ไอโฟนและไอแพดได้

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างแอปบนระบบเอนดรอยด์ได้

หัวข้อการฝีกอบรม

  วันที่ 1

การติดตั้ง Flutter และ Dart บน windows

การติดตั้ง Flutter และ Dart บน Mac

การติดตั้ง visual studio code editor และ Dart Pad สำหรับเขียนโปรแกรมภาษา Dart

การติดตั้ง plugin หรือ extension ให้กับ editor เพื่อให้ compile และ run flutter บนอุปกรณ์ต่างๆได้

นำเสนอโครงร่างในการเขียนโปรแกรมดาร์ท ด้วย Dart Pad

นำเสนอโครงสร้างของโปรแกรมดาร์ทและฟลัตเตอร์ ไปพร้อมๆกับการสร้างแอป

นำเสนอการสร้าง Widgets การตกแต่ง Widgets ให้สวยงาม และการโปรแกรม Widgets

Dart Basics

Building an app from scratch

Constructor, Name Argument, Position Argument

Widget, Widget Tree

Layout Widgets

Anonymous Functions

StatelessWidget, StatefulWidget

สร้างแอป QA (Question and Answer)

สร้างแอปเครื่องคิดเลข Percent Calculator

 วันที่ 2

สร้างแอปบันทึกค่าใช้จ่าย (Personal Expense)

สร้าง UI และแอป App ตามชนิดอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Responsive and Adaptive App)

ปรับปรุงแอปบันทึกค่าใช้จ่าย (Personal Expense) ให้มีคุณสมบัติ Responsive and Adaptive App

การสร้างแอปแบบหลายหน้าจอ และการเปลี่ยนหน้าจอ (Multiple Screens and Navigation)

การรับส่งข้อมูลระหว่างหน้าจอ (Passing Data between Screens)

สร้างแอปเมนูอาหาร (Food Recipe App) แสดงรายการอาหาร ส่วนผสม และวิธีการปรุงอาหาร พร้อมรูปภาพ

วันที่ 3

การจัดการสถานะของแอป (App State Management)

สร้างแอปซื้อขายสินค้า (Shop App) แสดงรายการสินค้า ราคา รูปภาพ ตะกร้าสินค้า การสั่งสินค้า ฯลฯ

การสร้างฐานข้อมูลด้วย Firebase

การเชื่อมโยงฟลัตเตอร์กับฐานข้อมูล

ปรับปรุง Shop App ให้สมบูรณ์

การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Authentication)

การใช้งาน Flutter Animation

การส่งแอปไปวางไว้ในแอปสโตร์และเพลย์สโตร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 22/03/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 20/04/2564 - 22/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 20 เม.ย. 2021 - พฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.training.mut.ac.th
  • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Workshop : Become a UX/UI Designer

Workshop : Become a UX/UI Designer

ส ที่ 21 มี.ค. 20
Sook Station Coworki...
พี่เบิร์ด เทวัน นวมเ...
Facebook Ad: Intermediate Level

Facebook Ad: Intermediate Level

ส ที่ 9 มิ.ย. 18
JOINT Cafe & Workspa...
UNBOX
OBS FOR VIRTUAL CLASSROOM

OBS FOR VIRTUAL CLASSROOM

อ ที่ 26 ต.ค. 21
ออนไลน์...
Perfect Training Gro...