อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
โครงการอบรม iPhone and iPad Game Development using SpriteKit (การพัฒนาเกมส์บนไอโฟนและไอแพดด้วย SpriteKit) รุ่นที่ 1

โครงการอบรม iPhone and iPad Game Development using SpriteKit (การพัฒนาเกมส์บนไอโฟนและไอแพดด้วย SpriteKit) รุ่นที่ 1

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

     หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนาเกมส์บนระบบ iOS สำหรับ iPhone และ iPad ด้วย SpriteKit ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์ค (Framework) ที่ใช้สำหรับทำเกม 2D โดยเฉพาะ มีชุดคำสั่งที่เรียกว่า Sprite สำหรับใช้ในการสร้างฉาก พื้นหน้า พื้นหลัง กล้อง ตัวอักษร และตัวละครต่างๆในเกมส์ การประมวลผลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน การสร้างระเบิด ควัน ไฟ ต่างๆ มีระบบฟิสิกส์ที่ทำให้การเคลื่อนไหวดูสมจริง การสร้างแสงเงา ให้เกมดูสวยงามและสมจริงมากขึ้น และการสร้างแอคชันต่างๆ เช่นการเคลื่อนที่ การหยุด การหมุน การย่อขยาย การทำซ้ำ การสร้างกลุ่มคำสั่งอัตโนมัติ การตรวจสอบการชน เป็นต้น ซึ่ง SpriteKit ได้ถูกผูกติดมากับ Xcode พร้อมใช้งานได้ทันที โดยผู้เรียนจะใช้ภาษา Swift เป็นภาษาในการสร้างเกมส์ ซึ่ง Swift เป็นภาษาที่แอปเปิลพัฒนาขึ้นมาแทนที่ภาษา Objective-C สำหรับใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบ iOS และ Mac OS รวมไปถึงการสร้างเกมส์ ซึ่งใช้งานร่วมกับ SpriteKit โดย Swift เป็นภาษาแบบ Object-Oriented ที่ง่ายกว่า Objective-C สำหรับผู้เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมบน iOS

    หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และหรือผู้มีที่เคยเขียนภาษา swift มาแล้ว และถึงแม้จะไม่เคยเรียน swift มาก่อน ก็สามารถทำความเข้าใจกับขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาเกมส์ได้ แล้วค่อยลงรายละเอียดว่าแต่ละขั้นตอนว่าต้องเขียนโปรแกรมอย่างไร โดยเนื้อหาทั้งหมดจะเริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานในการสร้างเกมส์สองมิติด้วย SpriteKit เช่นการสร้างวัตถุต่างๆ (Nodes) การเคลื่อนที่ของวัตถุ (Movements) การทำงานของวัตถุ (Actions) การสร้างหน้าจอแต่ละฉาก (Scenes) การสร้างกล้อง (Camera) และการแสดงข้อความ (Labels) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างเกมส์อื่นๆต่อไป จากนั้นก็เพิ่มความสามารถอื่นๆให้กับเกมส์ เช่นการจำลองฟิสิกส์ (Simulation) การออกแบบฉากในแต่ละด่าน (Level) การออกแบบตัวละคร (Characters) และการแก้ปริศนาในเกมส์ (Puzzle) การออกแบบสถานะของเกมส์ (Game State) ระบบอนุภาค (Particles) และเทคนิคพิเศษต่างๆ (Special Effects) แสง สี เสียง และสุดท้ายคือการนำเกมส์ที่สร้างเสร็จแล้ว ส่งขึ้น App Store (Published) พร้อมสร้างรายได้จากโฆษณาแอ็ดม็อบของกูเกิล (Admob Monetization) โดยจะเรียนรู้ทั้งหมดนี้จากวิทยากรที่มีแอปอยู่บน App Store กว่า 20 รายการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้การสร้างแอปบนไอโฟนและไอแพดที่ใช้งานได้จริง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ประยุกต์ใช้ Dictionary, Location, Sensor, Camera, Photo Library, Audio, Speech to Text ในการสร้างแอป

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ส่งแอปไปวางจำหน่ายบนแอปสโตร์หรือติดตั้งแอปใช้งานบนไอโฟน ไอแพด โดยตรง

หัวข้อการฝีกอบรม

วันที่ 1 : create an action game called Zombie Conga

 Sprites: adding first sprites to the game: the background and the zombie.

GameViewController

GameScene

SKNode

SKSpriteNode

Manual Movement: make the zombie follow your touches around the screen and understand the basic 2D vector math.

moveSprite

updateSprite

bounds checking

Actions: add cats and crazy cat ladies to the game, as well as basic collision detection and gameplay.

Spawnenemy

SKAction

Transformation

Group action

Collision detection

Sound action

Scenes: add a main menu to the game, as well as win and lose scenes.

SKScene

Win scene

Loose scene

Scene transition

Background music

Menu scene

Camera: make the game scroll from left to right, and finally, add the conga line itself.

SKCameraNode

Endlessly scrolling background

 Labels: add a label to show the zombie's lives and the number of cats in his conga line.

SKLabelNode

Label Alignment

Custom fonts

Label updating

วันที่ 2 : create a physics puzzle game called Cat Nap

Scene Editor: creating the first level of the game and have a better understanding of Xcode's level designer or the scene editor.

Game assets or resources

Gam eScene.sks

Animation and Timeline

Beginning Physics: make a little detour in order to learn the basics of creating physics simulations for games.

SKPhysicsBody

Forces

Kinematic bodies

Intermediate Physics: physics-based collision detection and create custom classes for Sprite Kit nodes.

Custom node class

Simulation scene

Custom bodies

Touches handling

SKPhysicsContact

Collision detection between bodies (SKPhysicsContactDelegate)

Win and loose

Advanced Physics: add two more levels to the game and learn about interactive bodies, joints between bodies, composed bodies and more.

Create new game level

Joints (fixed, limit, spring, pin, sliding)

Compound shapes

 Puzzle solving

 Level changing

Crop, Video and Shape Nodes: add special new blocks to Cat Nap while learning about additional types of nodes that allow to do amazing things—like play videos, crop images and create dynamic shapes.

SKCropNode

SKVideoNode

SKShapeNode

วันที่ 3 : create a game called Drop Charge

Making Drop Charge: put together the basic gameplay using the scene editor and code.

Add assets

Background sprites

Foreground sprites

Creating platforms

Drop the bomb

Add physics

Collision detection

CoreMotion

Camera tracking

State Machines: learn what state machines are and how to use them.

Wait for tap

Wait for bomb

Play state

Game over

Particle Systems: learn how to use particle systems to create amazing special effects.

SKEmitterNode

Lava

Fire

Smoke

Admob Monetization

Admob account

Admob app id

Admob ad unit id

Admob framework

Admob integration

Admob banner ads

Admob interstitial ads

Admob rewarded ads

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมได้บ้าง

มีความสนใจเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 30/04/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 18/05/2564 - 20/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 18 พ.ค. 2021 - พฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร
  • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ