อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมตัวอย่าง ความรับผิดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ปฏิบัติตำมมีบทลงโทษทางอาญา ดังนี้

➢มาตรา 79 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืน ม.27 ว.1 หรือ ว.2 หรือไม่ปฏิบัติตาม ม,28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา,26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน-1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 -1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

➢มาตรา 82 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.19, ม.23, ม.30, ม.39, ม.41, ม.42 ค่าปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

➢มาตรา 83 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.21, ม.22, ม.25, ม.27, ม.28, ม.32 ค่าปรับไม่เกิน 3,000,000 บาท

➢มาตรา 84 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.26, ม.27, ม.28, ม.29 ค่าปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็นต้นหัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline):

เวลา         กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.30 น. + ลงทะเบียน

➢หลักการเหตุผลของการตรา PDPA Law และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้

 ➢ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢ในองค์กรคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

 ➢ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง มีหน้ำที่และความรับผิดชอบอย่างไร

 ➢สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

 ➢โอกาสความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขงองค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

 ➢การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร

 ➢การให้ความยินยอมและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢ความรับผิดชอบตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ

 ➢สิ่งที่ องค์กร จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้


หมายเหตุ : เวลาพักกลางวัน ระหว่าง 12.00-13.00 น.

            เบรกเช้า        ระหว่าง 10.30-10.45 น.

            เบรกบ่าย       ระหว่าง 14.30-14.45 น.


กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างอบรม

1) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2) การปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

3) แบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร


สำหรับการอบรม

➢มีแบบฟอร์ม ให้นำไปใช้ได้เลย

➢มี workshop ให้ผู้เข้าอบรมหัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์กรของตนเอง


สิ่งที่จะได้รับภายหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

➢ผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที"

➢องค์กรสามารถจัดทำนโยบายเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

➢ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย


กลุ่มเป้าหมาย :

 ➢เจ้าของกิจการ

➢ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

➢ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง

เช่น ลูกค้า ลูกจ้าง ซัพลายเออร์ ผู้มาติตต่อตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 21 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ