อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
Online by zoom  หลักสูตร  เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

Online by zoom หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้บริหารแผนงานและผู้รับมอบหมายแผนงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำงานเชิงคุณภาพและลดข้อผิดพลาด

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง วิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการวางแผน

• แนวความคิดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

• ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนงาน

• องค์ประกอบและหัวใจของการวางแผนงาน

• การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D

• 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

• เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H

• เรียนรู้กฎพาเรโต 80:20 เพื่อการวางแผนงาน

Workshop วิเคราะห์เป้าหมายด้วย 5W 1H

พักเบรก

Part 4 : บริบทของการบริหารเวลา

• หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา

• อุปสรรคของการบริหารเวลา

• เทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์

• ถาม-ตอบ / สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

Workshop วิเคราะห์การจัดทำ PDCA
ข้อมูลอื่นๆรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenterตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 13 ก.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. online ผ่าน Program Zoom ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha