สุดยอดนักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ (Professional Recruiter)

รายละเอียด สุดยอดนักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ (Professional Recruiter)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม"การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร"  ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเนื่องจากการคัดเลือกและว่าจ้างคนที่ใช่เข้ามาร่วมงานได้ จะช่วยให้ได้คนทำงานที่สร้างผลงานเช่นที่คาดหวังได้ พร้อมกับมีแนวโน้มที่จะทำงานอย่างยาวนานเนื่องจากการมีคุณสมบัติทั้งที่เป็นความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานด้านนี้หลายอย่าง หลักสูตรหนึ่งวันนี้ มีคำตอบที่เพียงพอสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น  "นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ(Professional Recruiter)" 

 

หัวข้อการเรียนรู้  : 

 

PART 1 : กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนำ 

        ++ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนำ 

        ++ ปัญหาในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรของท่านและแนวทางแก้ไข 

Part 2 : การวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน 

        ++ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) 

        ++ ความสำคัญของการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) 

        ++ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่นิยมใช้ในองค์กรต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) 

        ++ การบริหารกำลังคนกรณีคนขาด (Shortage) และคนเกินกว่าความต้องการ (Surplus) 

Part 3 : เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ได้คนที่ "ใช่" อย่างได้ผล  

        ++ รูปแบบการสัมภาษณ์ที่นิยมนำมาใช้เพื่อคัดเลือกบุคลากร 

        ++ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview) 

        ++ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ (Competency-based Interview) 

        ++ การตั้งคำถามสัมภาษณ์และกำหนดเกณฑ์วิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงาน 

Part 4 :  Recruitment-related aspects ที่ Recruiter ต้องรู้ 

        ++ กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการจ้างงาน 

        ++ การจัดทำโปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่ (On-boarding) ที่มากกว่าการปฐมนิเทศ (Orientation) 

        ++ การพัฒนาและบริหารผลงานน้องใหม่  

Part 5 : การสรรหาเชิงรุกและการสรรหาในโลกการทำงานยุค 4.0 

        ++ การสรรหาเชิงรับ (Passive) และการสรรหาเชิงรุก (Proactive) 

        ++ กรณีศึกษาและแนวทาง 8 อย่างการของสรรหาเชิงรุกที่ได้ผล 

        ++ To do list เพื่อปรับปรุงงานให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก 

Part 6 : คุณสมบัติของProfessional Recruiter ที่ทุกองค์กรต่างพึงประสงค์   

        ++ คุณสมบัติของProfessional Recruiter ที่ทุกองค์กรต่างพึงประสงค์         

        ++ แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นProfessional Recruiter 

 

วิธีการเรียนรู้  :  

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม 

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

- ฝึกปฏิบัติจริง 

- บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ 

- การบ้านนำส่งหลักอบรม 

  

ผู้เข้าอบรม  : 

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME 

- HR Manager/Supervisor 

- HRD 

- Recruiter 


วิทยากร : 

1.) อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต  

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากร  

2.) อาจารย์ ศุภภัทรวริศรา  เกตุสุนทร    

วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร

  

=== จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม  2561   เวลา 09.00-16.30 น.  สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26 === 

 

 

ค่าบริการอบรมหลักสูตร :  3,400.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท) 

 

สำรองที่นั่ง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : 

คุณสุธาสินี (อ้น)  โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 

ไลน์ไอดี ptccontact    หรือที่อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com 

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th 

 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 2018 09:00 - 16:30 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธาสินี
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 092-431-6631
  • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • LINE Id: ptccontact

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ