อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skills

ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skills

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการอบรม

          1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม

            3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ

            4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

                - การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม

      - การกล่าวเปิดการอบรม

                - การกล่าวแนะนำวิทยากร

                - การกล่าวขอบคุณวิทยากร

                - การกล่าวปิดการอบรม

         5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

            6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม

            7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม

            8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม

            9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น

            10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา

            11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร

            12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)

                 - การเตรียมการก่อนการอบรม

                 - การอำนวยการระหว่างอบรม

       - การจัดการหลังการฝึกอบรม

            13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)

                  - ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม

                  - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม

                  - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม

                  - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม

                  - สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม

                  - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร

            14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กรตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล ใกล้ BTS อโศก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
  • อีเมลล์: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha