ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก athena แหล่งความรู้

ครอบครัว ตื่นรู้-สานความสัมพันธ์ “ครอบครัว” ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI โซเชียลมีเดียและ AI เป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดระดับความสัมพันธ์ของ "ครอบครัว" เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา ครอบครัว
ลดโลกร้อน เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อน เพื่อโลก.. เพื่อคุณ.. เพื่อคนรัก ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ไม่ลำบากจนเกินไป วิธีใช้ไลฟ์สไตล์แบบ "ลดโลกร้อน" ช่วยกันคนละนิดก็พลิกชีวิตและทำให้โลกน่าอยู่ได้มากขึ้น ลดโลกร้อน
ทีมเวิร์ค สร้าง “ทีมเวิร์ค” อย่างไรให้ทรงพลัง เพิ่มศักยภาพการทำงานระดับ SSS ทีมเวิร์ค
พัฒนาตนเอง “แข่งกับตัวเอง” วิธี พัฒนาตนเอง ..ที่ทำให้คุณคนเดียวก็พิชิตเอเวอร์เรสได้ ทางเดียวที่จะพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ คุณต้องเริ่ม "พัฒนาตนเอง" ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน พัฒนาตนเอง
ทรอม่า รู้ทันและรับมือ “ทรอม่า” บาดแผลทางใจในวัยเด็ก ที่อาจส่งผลตอนโต ทรอม่า หรือ บาดแผลทางใจ อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวตอนเด็ก บาดแผลนั้นอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทรอม่า

Business Negotiation Skills

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

อังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


“เผยเคล็ดลับ ชนะทุกการต่อรอง”


หลักการและเหตุผล

     ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นทักษะที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการเจรจาธุรกิจด้วย แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เหตุเพราะไม่สามารถนำเสนอหรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้

        หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆ ที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทาง ธุรกิจ โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การบริหารงานขาย และการดำเนินธุรกิจ\


Key Contents

♟ การโน้มน้าวใจ VS การเจรจาต่อรอง..เครื่องมือที่สร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

♟ สร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองผ่านการตั้งเป้าหมาย

♟ กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

♟ เทคนิคการประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ

♟ เทคนิคการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมาย (Win-Win Negotiation)

♟ เจรจาต่อรองอย่างไร…ให้หลังไม่ชนฝา!!

♟ การอ่านและการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง

♟ การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง

♟ Workshop "เจรจาต่อรองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"

♟ Q&A


Key Benefits

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
 2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
 3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง
 4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ


วิทยากร

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

วิทยากรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การบริหารทีมขาย การตลาด การเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มามากกว่า 17 ปี


ข้อมูลอื่นๆสนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :https://sbdc.co.th/public-training-calendar/780/business-negotiation-skills/


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 26 เม.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. @ Zoom : Online Virtual Class Training

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/780/business-negotiation-skills/
 • Line Id: @strategiccenter