Public Training : ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น - Japanese for Beginner

รายละเอียด Public Training : ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น - Japanese for Beginner

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

“ภาษาญี่ปุ่น” นับเป็นศิลปะทางด้านภาษาที่น่าสนใจยิ่ง เพราะภาษาญี่ปุ่นมีทั้งความไพเราะและมีเอกลักษณ์ในรูปประโยคและสำนวนการออกเสียง ดังนั้น ผู้ที่สามารถสนทนาด้วยภาษาญี่ปุ่นจึงมักเป็นคนที่มีเสน่ห์ ทั้งในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งในปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็มักมีเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ คู่ค้าทั้งผู้ขาย หรือลูกค้าเป็นบริษัทญี่ปุ่น ยิ่งองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องยิ่งสมควรได้มีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นจนอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ นอกจากจะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการสื่อสารที่ดีในองค์กรอีกด้วย

หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถเรียนรู้จนเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่การรู้จักอักษรญี่ปุ่น การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ รูปประโยคและบทสนทนาสำคัญๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน เพื่อให้สามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่อักษรภาษาญี่ปุ่นแต่ละประเภท การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง คำศัพท์ที่จำเป็นและใช้บ่อย หลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม

2. เพื่อให้เข้าใจรูปประโยคและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย สามารถจดจำรูปประโยคและสามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานและทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น

วิธีการฝึกอบรม

1. สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น จนเขียนได้ อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ทั้งตัวอักษรญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์และบทสนทนาด้วยเทคนิคการสอนให้เข้าใจและจดจำง่าย

2. ฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแต่ละประเภท ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง และฝึกบทสนทนาที่น่าสนใจด้วยเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การเขียนและการอ่านออกเสียงอักษรภาษาญี่ปุ่น

· ประเภทของอักษรภาษาญี่ปุ่น

· วิธีเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น พยัญชนะ สระ

· การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

· ฝึกหัดเขียนและอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

บทที่ 2: คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่สำคัญ

· คำนาม, คำสรรพนาม

· คำกริยา, คำคุณศัพท์

· วิธีการจดจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นให้จำง่ายใช้ได้จริง

บทที่ 3: ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น

· รูปประโยคขั้นพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น

· รูปประโยคบอกเล่า, ประโยคคำถาม, ประโยคปฏิเสธ

· รูปประโยคปัจจุบัน และอดีต

· เทคนิคการจดจำรูปประโยคในภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

· ฝึกหัดแต่งรูปประโยคด้วยไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

บทที่ 4: บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่สำคัญและใช้บ่อย

· บทสนทนาทักทาย และแนะนำตัว

· บทสนทนาการบอกเวลา

· บทสนทนาการบอกวันเดือนปี

· บทสนทนาการนับตัวเลข

· บทสนทนาเกี่ยวกับสถานที่

· บทสนทนาเกี่ยวกับอุปนิสัย

· ฝึกหัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น ให้ถูกต้องและจำง่าย

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2204-0021
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 132
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ