ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Modern Human Resource Officer)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Modern Human Resource Officer)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HR หรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคคล มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์ งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม งานค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ  การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงานและเข้าใจองค์กร  

การอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร  

 

 ใครควรเข้า(Who Should Attend) ??  

พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ  

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร  

  

 หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :    

  

@ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

@ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารปรารถนา  

@ คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

@ รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่  

@ Services Mind ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

@ การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ  

@ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานHRที่ผู้บริหารและองค์การคาดหวัง  

          - งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร  

          - งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง  

          - งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหารห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิง  

          - การจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  

          - งานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน  

          - งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

          - งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป  

          - สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่ควรรู้  

          - การประชาสัมพันธ์ในงานด้านHR  

          - เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาดการมาสาย การลาออก และอื่น ๆ  

           - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร  

           - เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้  

           - สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

@ คำถามคำตอบ  

   

 วิธีการเรียนรู้ :  

  - บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

  - อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

  - ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ  

  - การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม  

  

กลุ่มเป้าหมาย :  

   - เจ้าของธุรกิจขนาดSME  

   - ผู้จัดการ/หัวหน้างาน  

   - เจ้าหน้าที่ HR มือใหม่และมืออาชีพ  

   - ผู้สนใจทั่วไป  

   

.................................................................  

  

วิทยากร  :  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต  

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

  

== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม  2561 (ระหว่าง09.00-16.30 น.) สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26 ==  

  

ค่าบริการอบรมหลักสูตร :  3,400.-บาท/ต่อท่าน   (รวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)   

  

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่  :  คุณสุธาสินี /โทร. 089-677-6047, 092-431-6631   

อีเมลล์ : ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact   

  

ดูรายละเอียดหลัดสูตรอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th  

  

  

 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 8 ธ.ค. 2018 09:00 - 16:30 น. โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 092-431-6631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

เทคนิคการบริหารเวลา...

เทคนิคการบริหารเวลา...

พฤ ที่ 17 ต.ค. 19
โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท...
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ...

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ...

ศ ที่ 13 ธ.ค. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกบอบรมโมติวา...
การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...

การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...

ศ ที่ 7 มิ.ย. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ...

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ...

พฤ ที่ 13 ก.พ. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...