พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
Leadership and People Management ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน

Leadership and People Management ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม➢ ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership Skills) เช้า

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำและทำแบบทดสอบ Leadership Competency Assessment

2. กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3. วิธีการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Competency) สำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

WORKSHOP/ CaseStudy

• ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำแบบมีทางออก

• ทางเลือกที่เหมาะสมในบริหารจัดการคนและงานอย่างมีระบบ

• “LEADERSHIP FOR WORK SMART”

• โมเดล CAN DO ความรู้/ทักษะ WILL DO ทัศนคติ/การทำงาน WILL FIT บุคลิกภาพ

➢ ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Management) บ่าย

1. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้นำและพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA

3. เทคนิคการบริหารคนของผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

WORKSHOP

• ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของผู้นำในบทบาทผู้นำทีมงาน และบทบาทผู้เข้าร่วมทีมงาน”

➢ สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


ข้อมูลอื่นๆ➢ ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership Skills) เช้า

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำและทำแบบทดสอบ Leadership Competency Assessment

2. กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3. วิธีการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Competency) สำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

WORKSHOP/ CaseStudy

• ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำแบบมีทางออก

• ทางเลือกที่เหมาะสมในบริหารจัดการคนและงานอย่างมีระบบ

• “LEADERSHIP FOR WORK SMART”

• โมเดล CAN DO ความรู้/ทักษะ WILL DO ทัศนคติ/การทำงาน WILL FIT บุคลิกภาพ

➢ ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Management) บ่าย

1. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้นำและพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA

3. เทคนิคการบริหารคนของผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

WORKSHOP

• ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของผู้นำในบทบาทผู้นำทีมงาน และบทบาทผู้เข้าร่วมทีมงาน”

➢ สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 8 ส.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. Zoom

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2207-0045
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 240
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อ.ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
 • ชื่อผู้ติดต่อ: thaihronlineclub
 • เบอร์มือถือ: 089 780-3510
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: admin@thaihronlineclub.com
 • เว็บไซต์: www.thaihronlineclub.com
 • Line Id: @thaihronlineclub

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha