อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
หลักสูตร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้า

หลักสูตร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้า

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การสื่อสารที่ดีและการสร้างความเข้าที่ดีแก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการมาใช้บริการหรือการติดต่อกับพนักงานผู้ให้บริการ ดังนั้น ไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาติดต่อกับพนักงานด้วยเหตุหรือเรื่องอะไรก็ตามพนักงานจะต้องมีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าที่ดี ด้วยวาจาที่สุภาพ นอบน้อม และที่สำคัญต้องสามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าในประเด็นของการสนทนาครั้งนั้นได้อย่างชัดเจน และอีกทั้ง พนักงานต้องมีการสื่อสารอื่นที่สามารถตอบสนองความเข้าให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย เช่น การเขียน การใช้สื่อรอบตัวในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าประเด็นได้อย่างแจ่มชัด

หลักสูตรนี้ จะให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้วิธีการสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยวาจา การเขียน การฟังประเด็นจากลูกค้า และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการสื่อสารครั้งนั้นได้เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นทักษะและการสื่อสารที่เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลองฝึกปฏิบัติการสื่อสารเพื่อเห็นถึงปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้า

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลองฝึกปฏิบัติจากการฟัง พูด อ่าน เขียน

หัวข้อการบรรยายและ Workshop  

1. ความสำคัญของการสื่อสาร

2. กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3. ปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริการที่ต้องระวัง

4. กิจกรรม Workshop การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

5. ความคาดหวังของลูกค้ากับการสื่อสารของพนักงาน

6. ฝึกปฏิบัติการเขียน การพูด การฟังและการสื่อสาร – สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจตรงประเด็น

7. วิเคราะห์ วิจารณ์การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนและเพื่อนร่วมงาน

8. สร้างเสน่ห์แห่งการสื่อสารกับการบริการ

9. สรุปและตอบคำถามตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1811-0035
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 598
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา / วิชาชีพ ความสามารถเฉพาะทาง
 • คำค้นหา: อบรม, สัมมนา, งานบริการ, ประสิทธิภาพ, การสื่อสาร, เสน่ห์, การสนทนา, ลูกค้า, วิจารณ์, ความคาดหวัง

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง/บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณแนท
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-615-4499
 • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.hipotraining.co.th/
 • Line Id: 0863183152

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

หลักสูตร ตำยำย่าง

หลักสูตร ตำยำย่าง

ส ที่ 11 ธ.ค. 21
วิทยาลัยดุสิตธานี ...
วิทยาลัยดุสิตธานี...
FLS03: Communication Skills for the Future Leaders...

FLS03: Communication Skills for the Future Leaders...

อ ที่ 27 เม.ย. 21
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุ...
ศูนย์กลยุทธ์และความส...