หลักสูตรวุฒิบัตร: การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 82 : Business Analysis รุ่นที่ 82

รายละเอียด หลักสูตรวุฒิบัตร: การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 82 : Business Analysis รุ่นที่ 82

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร: การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 82 (Business Analysis รุ่นที่ 82)


หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงได้เปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้บริหารงานด้านนี้ โดยใช้หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ อันจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ภายในองค์กรของตนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และสามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการตลาด การเงินและการลงทุน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การแข่งขันและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร

4. เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ


วันที่จัดงาน:

วันที่ 14 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)

อบรมวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM


หัวข้อการอบรม

1. การวิเคราะห์การแข่งขัน - Competitive Analysis

2. การวิเคราะห์ทางการเงิน - Financial Analysis

3. การวิเคราะห์ธุรกิจ - Business Analysis

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ - Business Risk Analysis

5. การวิเคราะห์ด้านการตลาด - Marketing Analysis

6. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ - Macroeconomic Analysis

7. Global Economic Perspective - มุมมองเศรษฐกิจโลก


ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)

ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3naGmpk

สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/3yVPjWh


!! รับจำนวนจำกัด !!

*สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น

**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร, นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ


วิทยากร

อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย

อ.นวพร บุศยสุนทร

ข้าราชการบำนาญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

อ.ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริษัทจดทะเบียน

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการลงทุน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข้อมูลอื่นๆจัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 14 มิ.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
2 พฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
3 เสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
4 พุธที่ 21 มิ.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
5 พฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
6 เสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
7 พุธที่ 28 มิ.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
8 พฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
9 เสาร์ที่ 1 ก.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2305-0005
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 433
 • หมวดหมู่: การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • คำค้นหา: หลักสูตร วุฒิบัตร จุฬา, บริหาร ธุรกิจ จุฬา, อบรม จุฬา, หลักสูตร Business Analysis, certificate จุฬา, วิเคราะห์ ทาง ธุรกิจ และ เศรษฐกิจ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนารากฤช
 • เบอร์มือถือ: 089 893-7286
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-2186237
 • อีเมล: chulalearn@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://bit.ly/3naGmpk
 • LINE Id: @cu_learn

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ